SAMMENHENG: For å gjøre bedriften klar for endringer er det særlig viktig å se de tre områdene strategi, mennesker og teknologi i sammenheng.

Hvilken sving er den riktige?

Mørke skyer i horisonten gjør at it-leder må velge om de skal bremse, eller kjøre forbi når andre nøler. Valgene man tar nå vil skille vinnerne fra taperne.

Publisert Sist oppdatert

I finanspressen ser vi stadig flere artikler om usikkerhet i verdensøkonomien. Mye tyder på at det kan være klokt å stålsette seg for tøffere markedsforhold i løpet av de neste årene. Analytikerne i Gartner påpeker at ord som «risiko» og «usikkerhet» oftere brukes blant større virksomheter, og forventningene til vekst i it-budsjettet er betydelig lavere.

Erfaringsmessig har vi sett krakk i finansmarkedene inntreffe rundt hvert tiende år, og det forrige store kom i 2008/2009. Den gode nyheten er at mange store aktører har tatt grep, og har forberedt seg på en mulig nedtur. Vi vet at mange norske aktører har tatt betydelige grep for å modernisere og automatisere, mens det er større forskjeller blant de små og mellomstore virksomhetene. De som ikke er forberedt må belage seg på en brutal oppbremsing, de som har tatt grep kan kjøre forbi når de andre trekker i håndbrekket.

Levere mindre og raskere

Usikre tider er særlig vanskelig for de som er i startgropen- eller midt i større prosjekt for å kvitte seg med teknisk gjeld. Lite er så frustrerende som å ha funnet svaret uten å få lov til å gjennomføre de nødvendige endringene. Derfor haster det med å sikre at virksomheten drives på de mest moderne plattformene, og for å hurtigst mulig frigjøre midler til vekst, tjenesteutvikling og innovasjon. Deretter er det viktig å finne ut hvordan it-avdelingen kan bli bedre på å levere mindre og mer tilpasningsdyktige prosjekter, slik at man kommer raskere til markedet når muligheter oppstår.

Det handler ikke om å ta idiotiske sjanser, men å ha den strategiske innsikten og erfaringen til å vite hvor og når man skal øke farten. Dette krever at ledere ikke blir handlingslammet fordi de frykter at de skal velge feil.  

Hvilke investeringer må vernes?

For å gjøre bedriften klar for endringer er det særlig viktig å se de tre områdene strategi, mennesker og teknologi i sammenheng. Virksomhetens – og it-avdelingens – strategi må være tydelig og forstått, og ledelsen beslutningsdyktig. Deretter må man ha gjort seg opp en formening om hvordan man skal beskytte strategiske satsninger fra kostnadskutt, og ikke minst vite hvilke ansatte det er viktig å ha med seg når det begynner å blåse.

Ved forrige finanskrise ble mange forhastede beslutninger tatt fordi ledere mistet fatningen, og virksomheter med ellers gode forutsetninger ble liggende med brukket rygg i kjølvannet av krisen. En av de viktigste lærdommene som ledere trekker frem er at de reagerte for sent, og turte ikke investere. For å være best mulig forberedt på slike scenarier, bør virksomheten ha planene klare dersom beskjeden kommer om gass eller brems. Ledere som har gjennomført slike øvelser er mentalt forberedt og mer gjennomføringsdyktig.

Dette bør it-direktøren gjøre nå

De viktigste beslutninger nå er å etablere et utviklingsmiljø og plattformer som gir fleksibilitet og som skalerer i takt med virksomhetens behov. To sentrale grep er en multisky-strategi der arbeidsmengder plasseres på de mest rasjonelle plattformene, og deretter vri investeringer over til driftskostnader. «Som en tjeneste» brer om seg i rask fart både på datarommet og på brukerutstyr (PC). Dette fordi slike ordninger bidrar til å øke fleksibilitet, redusere totalkostnader og sikrer en langt mer moderne og bærekraftig maskinpark. I dårlige tider vil de flinkeste fagfolkene søke trygghet på det «beste laget», der en viktig forutsetning er teknologi som er så oppdatert og moderne som mulig.