DIGITALISERING: Svein Sørensen er administrerende direktør i Witted Norge. (Foto: Knut Neerland / Magent AS)
DIGITALISERING: Svein Sørensen er administrerende direktør i Witted Norge. (Foto: Knut Neerland / Magent AS)

Ikke sett på bremsene nå

Behovet for å drive digitaliseringen har aldri vært større.

Publisert Sist oppdatert

I en fersk undersøkelse fra Academic Work blir det avdekket at it-utviklere søker jobbtrygghet og stabilitet. Dette hevdes henger sammen med dagens verdenssituasjon, som preges av økonomisk usikkerhet med høyere renter, pandemi, krig og økte strømpriser. It-utviklere er som folk flest, de blir preget av det som foregår i samfunnet.

En annen konsekvens av høyere renter, økte strømpriser og generell usikkerhet er at også bedrifter begynner å stramme inn. De blir trygghetssøkende og forsøker å sikre fremtiden til selskapet gjennom å kutte ned på innleid arbeidskraft, samt at det generelle aktivitetsnivået går ned.

Norge trenger å øke digitaliseringsfarten, mens verdensbildet tilsier at bedrifter er nødt til å redusere aktivitetsnivået.

Dette er et paradoks, da vi samtidig vet gjennom ferske tall fra Omstillingsbarometeret 2022 at Norge sakker akterut på teknologi og digitalisering. I lys av analyserapporten sier Øystein Eriksen Søreide i Abelia at mangelen på kompetanse hemmer bedriftenes muligheter for videre vekst. Abelia har tall som dokumenterer at enormt mange av deres medlemmer sier de ikke får ekspandert så mye som de kunne fordi de mangler relevant kompetanse.

Tempo, tempo, tempo

Norge trenger å øke digitaliseringsfarten, mens verdensbildet tilsier at bedrifter er nødt til å redusere aktivitetsnivået. I tillegg frykter it-utviklere for deres personlige økonomiske fremtid og vil ha trygghet for å ha smør til brødskiva. Det sier seg selv at dette er oppskriften på en samfunnskatastrofe. Ved å stoppe utviklingen, bremser digitaliseringen ytterligere og norske selskaper og Norge som helhet vil havne enda lengre bak i dette kappløpet. Vi er nødt til å tenke annerledes.

Bedriftene vil gå glipp av de beste folka og bør være bevisste på kostnaden det innebærer å starte opp prosesser på nytt.

Mobilitet i markedet er fortsatt viktig, og vi må fremdeles jakte på de klokeste hodene. De beste it-utviklerne vil fortsatt søke seg til oppdrag hos fremoverlente bedrifter og ta de meste spennende casene. Trenden viser til at de dyktigste fortsatt ønsker å jobbe frilans. Med andre ord, setter vi de flinke folka på benken går de videre til andre markeder, da de jobber i et globalt marked. Faren for kompetanselekkasje er stor.

Koster samfunnet dyrt

Jeg mener det vil koste samfunnet dyrt dersom selskaper slutter å bruke eksterne konsulenter for å spare penger. Bedriftene vil gå glipp av de beste folka og bør være bevisste på kostnaden det innebærer å starte opp prosesser på nytt. Selskaper må ikke bare se på de korte gevinstene. De er nødt til å tenke langsiktig, vurdere prosjektets utvikling og hvilken kompetanse de trenger for å fullføre prosjektet. Da blir det for enkelt og kortsiktig å kvitte seg med konsulentene. Det tar ekstremt lang tid å innhente den riktige kompetansen på nytt.

Min oppfordring til norske bedrifter er å fortsette å satse på de beste it-hodene. Norge har ingen tid å miste.