KOMBINASJON: Vi har teknologien som gjør det mulig å gi mer tid til varme hender i helsesektoren, hvis vi bare bruker den riktig, mener artikkelforfatteren. (Foto: Dragonimages)
KOMBINASJON: Vi har teknologien som gjør det mulig å gi mer tid til varme hender i helsesektoren, hvis vi bare bruker den riktig, mener artikkelforfatteren. (Foto: Dragonimages)

Finnes det «varme, digitale hender»?

Hvorfor diskuterer vi fortsatt om teknologi kan være en støtte for å frigjøre tid for de som jobber i eldreomsorgen?

Publisert

Viktig tid som bør brukes på å pleie og gi fysisk kontakt slik at våre kjære også opplever trygghet i livets høst. Teknologien er her allerede! Ja, det finnes faktisk varme, digitale hender!

  • Alle er enige om at når vi er friske og raske ordner vi selv balansen mellom sosial kontakt og alenetid. Når vi blir syke, må andre balansere for oss.
  • Alle er enige om at vi mennesker trenger fysisk kontakt og nærhet. Det gir trygghet og tilhørighet.
  • Alle er enige om at eldreomsorgen flere steder er så dårlig at disse primærbehovene ikke dekkes.

Ingen mener at «teknisk» omsorg er en erstatning for menneskelig kontakt. For å få tiden til å strekke til mener jeg at vi ikke har råd til å la være å bruke de verktøyene som finnes. Vi kommer til å mangle sykepleiere, vi har lenge visst at det kommer en eldrebølge, vi vet at effektiviteten må opp – men helst ikke på bekostning av omsorg.

Teknologien fungerer på sine egne premisser. Det er som vanlig vi mennesker som må tilpasse oss funksjonalitet for å få effekt. Misforståelser og mangel på opplæring er typiske fallgruver som hindrer at samspillet mellom teknologi og mennesker ikke alltid er i harmoni.

Venstre og høyre hånd må jobbe sammen

Vi må få den venstre digitale hånden til å jobbe sammen med den høyre varme hånden. Jeg vet det er gjort mye forskning på at ingen klarer å gjøre to ting samtidig. Derfor må vi komme oss bort fra "oppgavetankegangen» og over til "prosesstankegangen". Da blir jobben enklere.

I Norge har vi lenge jobbet med å få elektronisk journalføring, og vi er kommet langt. Det vil danne grunnlaget for neste steg som er å gi alle som skal yte omsorg tilgang til sine pasienters journaler. Men med den farten helsefagarbeidere og sykepleiere må løpe har de ikke tid til å logge på journalen og lese seg opp. Vi må bringe informasjon fra journalen til de som står på gulvet mens de jobber.

Geir Balsnes er direktør for rådgivertjenester i NTT Data Services. (Foto: NTT)
Geir Balsnes er direktør for rådgivertjenester i NTT Data Services. (Foto: NTT)

Leger, sykepleiere, hjelpearbeidere, de trenger informasjon der og da. Vi må gi dem en digital dialogbasert assistent – en avatar. Det kan være via mobil, nettbrett eller PC. Gjennom dialog hentes riktig informasjon om pasienten frem, eksperter gir nødvendige råd. Da vil de varme hendene kunne fokusere på omsorg, og de «varme» digitale avatarhendene sikrer riktig informasjon og veiledning. Og vi reduserer menneskelige feil i samme slengen.

Kan vi forestille oss at alle pasienter får en avatar av seg selv?

Opplæringen er enkel fordi løsningen er enkel - og den er talebasert. Den er her allerede!

De teknologiske hendene vil aldri erstatte de varme hendene fordi vi ikke vil ha det slik. Men de bør kunne kobles sammen for å gjøre hverandre sterkere og mer effektive. Vi klarer ikke å ansette nok varme hender. Vi klarer ikke å ansette nok kvalifiserte sykepleiere og helsefagarbeidere. Ved å anvende de digitale avatarene og koble de til helsejournalene og spesialisthelsetjenesten kan vi få mer ut av de menneskelige ressursene som er tilgjengelig.