OPPDATERING TRENGS: Arbeidsmiljøloven har hatt en forskrift om hjemmekontor helt siden 2002, men regelverket er modent for en oppdatering, mener Henning Romero Skallist som er salgsdirektør i Foxway. (Foto: Foxway)

Når nakkene blir stive

KOMMENTAR: Arbeidsgiver bør ta et helhetsansvar for hjemmekontoret, skriver Henning Romero Skallist.

Publisert Sist oppdatert

Denne uken så jeg en fleipete kommentar på LinkedIn om at «du er på mute» er årets mest brukte uttrykk. Og det er slik at 2020 har gitt et helt nytt syn på det å jobbe hjemmefra, og bedrifter vil i stor grad fortsette med hjemmekontor for mange ansatte også etter at krisen er over. Da er det et viktig utgangspunkt at arbeidsgiver tar ansvar for hva som må til for å få fornøyde, friske og produktive ansatte som jobber effektivt.

Arbeidsmiljøloven har hatt en forskrift om hjemmekontor helt siden 2002, men regelverket er modent for en oppdatering. Derfor satte regjeringen høsten 2020 i gang med en gjennomgangsammen med partene i arbeidslivet. Dagens regelverk sier imidlertid at arbeidsgiver så langt det er praktisk mulig har ansvar for å forsikre seg om at arbeidsforholdene hjemme er forsvarlige: «For å sikre at arbeidstakers sikkerhet, helse og velferd ivaretas skal arbeidsgiver så langt det er praktisk mulig forsikre seg om at arbeidsforholdene er fullt forsvarlige. Dette gjelder blant annet at arbeidsstedet, arbeidsutstyret og innemiljøet ikke medfører uheldige fysiske belastninger.»

Ut med krakken

Vonde krakker ved kjøkkenbordet er et dårlig ergonomisk utgangspunkt. Jeg har snakket med mange det siste året som kun er delvis fornøyd med utformingen av hjemmekontoret. Skuldrene kryper oppover, og dette bekreftes av stadig flere artikler i media der fysioterapeuter melder om stor pågang. Ergoterapeut og førsteamanuensis Lisebet Skeie Skarpaas ved Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet har advart mot helsekonsekvensene ved dårlig tilrettelagte hjemmekontor: Muskel- og skjelettplager, søvnforstyrrelser, stress og nedstemthet.

Sykemeldinger er kostbart, og vi vet fra noen SSB-tall at en ansatt som er syk i 16 dager koster bedriften rundt 45.000 kroner. Beløpene vil naturligvis variere sterkt, men få kan bestride at det er bedriftsøkonomisk fornuftig å sikre at de ansatte kan være produktive, effektive og fornøyde.

Tusenvis av nye avdelingskontor

Med lovende utsikter for covid 19-vaksine, vil vi i 2021 få et mer normalisert samfunn. For mange vil hjemmekontoret forbli den primære kontorplassen, og hovedkontoret fungerer først og fremst som en møteplass. Det betyr også at arbeidsgiver får et permanent ansvar for å utstyre sine mange nye «avdelingskontor» med funksjonene og verktøyene som ansatte trenger for å gjøre jobben sin. Det handler om mer enn tastatur, skjerm, webkameraer og mus. Virksomheten bør ta ansvar for helheten, og kjøpe/leie inn hensiktsmessige møbler, oppfordre til pauser for bevegelse i løpet av arbeidsdagen, og ivareta at andre faktorer som lys og varme finnes ved arbeidsplassen.

Ordninger for innkjøp

Å legge til rette for at hjemmekontoret fungerer like godt som hovedkontoret kan være avgjørende for å tiltrekke seg de flinkeste folkene. Derfor bør ansatte få mulighet til å selv velge det de trenger til hjemmekontoret, etter bestemte ordninger med ulik grad av valgfrihet og budsjettramme:

· «Home Office Approved». Alle ansatte velger fritt fra en meny med utstyr virksomheten har godkjent for bruk på hjemmekontoret.

· Ferdige pakker tilpasset arbeidsoppgaver. Ulike standardpakker tilpasset behovene til medarbeidere med forskjellige funksjoner i virksomheten.

· Alt-i-ett-løsning perfekt for videomøter. For eksempel en alt-i-ett-PC eller frittstående samarbeidsenhet som gjør det enkelt for medarbeiderne å ha kontakt med jobben og delta i videomøter.

For å planlegge dette best mulig bør hvert kontor tilpasses i samarbeid med en spesialist på, som besøker hjemmet fysisk eller i et videomøte. Å sikre at ansatte har det som kreves for å jobbe godt er forpliktelse som bør tas proaktivt.

 

Henning Romero Skallist, Foxway