ETTERUTDANNE: Hvis vi ikke bruker mer ressurser på etter- og videreutdanning blir det vanskeligere og dyrere å tette kompetansegapet i Norge. (Illustrasjon: Istock)
ETTERUTDANNE: Hvis vi ikke bruker mer ressurser på etter- og videreutdanning blir det vanskeligere og dyrere å tette kompetansegapet i Norge. (Illustrasjon: Istock)

Behovet for norsk it-kompetanse er større enn vi tror

Flere må få bruke erfaring fra det gamle som springbrett til det nye.

Vi står midt i en situasjon som nesten er litt absurd. Samtidig som spaltene er fulle av det nasjonale behovet for it-kompetanse, opplever mange med lang fartstid i bransjen at kompetansen deres er i ferd med å gå ut på dato. Skyen er et teknologisk paradigmeskifte som påvirker. Vårt framtidige kunnskapsbehov innen it kan ikke fylles med erfaring fra gårsdagens teknologier. Den praktiske konsekvensen er at det reelle behovet for it-kompetanse antagelig er mye større enn vi frykter.

Vi ser eksempler både i pressen og i vår kontakt med bransjen. Samtidig som det jaktes på nye hoder, kvitter man seg med gamle. Tietoevry skal kutte flere hundre stillinger samtidig som de søker etter nye hoder. Med salget av Matiq til Cap Gemini, kvittet Nortura seg i praksis med hele sin interne it-avdeling, samtidig som it er nøkkelen til at selskapet skal bli mer effektivt. Når Computerworld snakker med norske it-sjefer, merker vi at de veier ordene på gullvekt når de omtaler omstillingen på egen it-avdeling. It-avdelingene trenger kompetanse, men ikke nødvendigvis den de har fra før.

En ny generasjon it-profesjonelle er på vei. De er født i skyen, lynraske og effektive på alt det nye. Men akkurat nå har de en utfordring med det bestående, som ikke vil bli borte med det aller første. I overskuelig framtid må alt det nye i skyen kobles sammen med det som er på datarommet eller i hostede miljøer. Det nye må integreres med eksisterende teknologi og forretningsbehov. Det krever kunnskap på forretningssiden og det som er der fra før. Her er det et kompetansehull de nye ikke automatisk kan fylle.

Spørsmålet er fra hvilken side kompetansehullet skal tettes. Nye utviklere har et langt steg foran seg for å forstå løsningene og teknologien som er der fra før. For eksperter på det gamle kan veien til å omfavne ny teknologi være adskillig kortere. Mange års erfaring kan være en fordel, og ikke nødvendigvis en ulempe for å forstå hvordan overgangen til skyen skal løses.

Sky-pionerene ser dette. Amazon Web Services har et globalt opplæringsprogram de kaller Restart, som de hevder kan skalere til å etter- og videreutdanne titalls millioner it-hoder på verdensbasis. Konkurrentene har tilsvarende programmer. Dette er muligheter som langt flere truede it-hoder bør søke seg til. Bedriftsledelse bør oppmuntre og finansiere etterutdanning, i stedet for å erstatte gamle folk med nye. Jakten på ny kompetanse eksternt kan bli både dyr og vanskelig.

En ressurs med erfaring fra det gamle og kunnskap på det nye vil være svært verdifull i en overgang. Flere må forstå at veien fra å være overflødig til å bli en uunnværlig ressurs antagelig er kortere enn på lenge. År med kompetansebygging og erfaring trenger ikke å gå ut på dato, det kan brukes som springbrett. Den viktige forutsetningen er endringsvilje og nysgjerrighet på det nye.