KVANTESPRANG: Det er på tide å kaste seg på AI-toget nå, før vi henger for langt etter, skriver Christen Seeberg i dette innlegget. (Foto: Istock)
KVANTESPRANG: Det er på tide å kaste seg på AI-toget nå, før vi henger for langt etter, skriver Christen Seeberg i dette innlegget. (Foto: Istock)

– Vi er ikke interessert i dataene dine!

Debatt: Manglende forståelse for datalagring og sikkerhet i skyen gjør at offentlig sektor kvier seg for å ta nødvendige digitale skritt. Om kort tid vil det imidlertid ikke lenger være et valg. Innbyggerne vil kreve kunstig intelligens og kortere saksbehandling, skriver Christen Seeberg, konstituert norgessjef for Salesforce, i dette innlegget.

Publisert

Offentlig sektor sitter i dag på enorme muligheter for å skreddersy egne tjenester til innbyggerne. De har dataene som kan legge til rette for at investeringene som gjøres i dag kan løse fremtidens utfordringer innen for eksempel eldreomsorg eller barnehage. Helt ned på individnivå sitter offentlige etater med nok informasjon til å sende ut varsel når det er behov for å fornye passet.

Mulighetene er der, vi er bare for usikre til å utnytte oss av den verdifulle ressursen som datadrevet innsikt gir oss.

Er det sikkert nok?

Mange er skeptiske når det gjelder datasikkerhet i skybaserte tjenester. Noen få tror skybasert databehandling er sammenlignbart med sosiale medier, og at all data vil misbrukes til markedsføringsformål. Et slikt brudd på tillitsforholdet vil aldri gagne et langsiktig og bærekraftig samarbeid.

Skybasert lagring kan i stedet sammenlignes med en moderne boligblokk. Hver leilighet har sin egen lås og slå, der ingen andre enn eieren selv har adgang. Du får fortsatt glede av et veldrevet fellesareal og fellesskap med innovative løsninger, men egne eiendeler er alltid trygt forvart bak egen dør.

Fra reaktiv til proaktiv offentlig sektor

Vi er ikke interessert i dataene dine. Firmaets data, private eller offentlige, er deres egen intellektuelle kapital. Dine data tilhører deg.

Vi er på vei inn i en tidsalder der kunstig intelligens kommer til å revolusjonere måten vi jobber på - i alle bransjer. Bruken av kunstig intelligens vil ikke bare effektivisere den offentlige forvaltningen og redusere kostnader, men vil også gi innbyggerne bedre opplevelser. Lange behandlingstider og byråkrati kan reduseres, og enkle spørsmål besvares raskt og nøyaktig, også utenom arbeidstid.

Det er på tide å gå fra en reaktiv til en proaktiv offentlig sektor. Det er ingen tvil om at kunstig intelligens ikke bare vil bidra til raskere saksbehandling og bedre service for innbyggerne. Med de kvantesprangene som skjer innen AI i dag så kan også innbyggerdialogen i mange tilfeller bli mer personlig tilpasset.

Det er bare et spørsmål om tid før innbyggerne forventer at det offentlige tar i bruk AI i større grad. Og for de som fortsatt tror at skybaserte tjenester ikke er sikkert, så har jeg én ting å si: 

Vi er ikke interessert i dataene dine. Firmaets data, private eller offentlige, er deres egen intellektuelle kapital. Dine data tilhører deg. Derimot ser vi gjerne at det offentlige i større grad utnytter data til bedre tjenester, av hensyn til oss som innbyggere.