STADIG BEDRE: Etter hvert som algoritmene som ligger bak maskinoversettelser basert på kunstig intelligens blir bedre og bedre, blir også resultatene fra store aktører som Google Translate og Amazon Translate, stadig bedre, skriver Anita Karlson.
STADIG BEDRE: Etter hvert som algoritmene som ligger bak maskinoversettelser basert på kunstig intelligens blir bedre og bedre, blir også resultatene fra store aktører som Google Translate og Amazon Translate, stadig bedre, skriver Anita Karlson.

Kunstig intelligens bryter språkbarrieren

KOMMENTAR: Språkbarrierer er en hemsko for mangfold og et hinder for globalisering. Kunstig intelligens er en del av svaret, skriver Anita Karlson.

Publisert Sist oppdatert

Det snakkes rundt 7.000 forskjellige språk i verden i dag. Selv om engelsk har blitt et internasjonalt språk, er det langt fra alle i verden som behersker dette språket. Gjør man ikke det, kan det bli vanskelig å delta i en digitale og internasjonal verden – språkbarrieren kan bli en hemsko for mangfold og et hinder for globalisering og handel.

En studie fra MIT og Washington University i St. Louise publisert i slutten av 2018, viser at når kunstig intelligens ble tatt i bruk til å skape automatiske oversettelser av plattformen eBay, resulterte det i en økning i salget med rundt 10 prosent for de landene som fikk sidene oversatt til sitt eget språk. Vi kan også se tilsvarende resultater for de andre markedsplassene på nettet.

Lokale aktører i det globale markedet

Selv de minste firmaer fra hvor som helst i verden, kan i dag delta i verdensøkonomien. Det gjelder bare å få tjenesten sin ut på det globale markedet. For mange små aktører har språkbarrieren lenge vært en begrensning. Behersker du ikke engelsk, er du utestengt fra verdensmarkedet og må nøye deg med å markedsføre på ditt eget lokale språk, gjerne i eget lokalmiljø.

Etter hvert som algoritmene som ligger bak maskinoversettelser basert på kunstig intelligens blir bedre og bedre, blir også resultatene fra store aktører som Google Translate og Amazon Translate, stadig bedre. Dette er tjenester som leverer automatiske oversettelser uten kostnad – og hvem som helst kan oversette tekst her. Dermed kan farmor som strikker tradisjonelle norske gensere, selge sine produkter i Japan – på japansk, om hun ønsker det.

Men hva betyr dette for deg og meg? Vi får et mye mer spennende marked med et utrolig mangfold av produkter og tjenester. Vi trenger f.eks. ikke kjøpe klær i de store merkebutikkene, men kan heller kjøpe klær fra en liten produsent i Sør-Amerika, som selger klær inspirert av og til støtte for regnskogen.

Slik kan vi som konsumenter være med på å bestemme hva og hvem som er tilgjengelig på markedet. Ved å bevisst velge produsenter som fremmer en bærekraftig utvikling eller gir en rettferdig lønn til sine ansatte, kan vi være med å bestemme hvilken retning vi ønsker at verden skal bevege seg i. Ved å støtte små aktører med et verdigrunnlag vi kan stå inne for, gir vi tommelen opp til integrering og mangfold – også i den kommersielle verdenen.

Språklig kvalitet på maskinoversettelser

Fra et rent språklig sted er det fremdeles mye som gjenstår før man kan si at disse automatiske maskinoversettelsene er gode oversettere. Vi har vel alle prøvd å få oversatt en tekst på et språk vi ikke forstår, og fått en svært kryptisk tekst på noe som kan minne om norsk opp på skjermen.

Om resultatet av en slik automatisk maskinoversettelse er bra nok, er helt avhengig av hva slags tekst det dreier seg om – og ikke minst, hva den skal brukes til. Tekniske, juridiske og andre faglig tunge tekster, egner seg neppe. Men enkle produktbeskrivelser, menyelementer på en nettside og en personlig hilsen, vil ofte fungere greit i dag. Og for mange av aktørene som er med på å skape et variert, mangfold i det globale markedet, er det akkurat det som behøves.

Anita Karlson, daglig leder i Polartekst