PRAKTISK ERFARING: Executive Shadowing er en unik mulighet til å oppleve lederskap i praksis på nært hold, skriver Anine Ragnif. (Foto: Itera)

Skygg en toppleder!

Har du noen gang lurt på hvordan arbeidshverdagen til en toppleder egentlig forløper seg?

Publisert Sist oppdatert

Har du tenkt tanken om at det er en vei du selv ønsker å utforske? Hva er da dine reelle muligheter til å bekrefte eller avkrefte om karriere som toppleder er noe for deg?

Vi var flere i Oda som stilte oss disse spørsmålene noen år tilbake, og flere av oss hadde diskutert om et mentorprogram hvor vi kunne skape en arena hvor det etableres en relasjon mellom toppleder og et yngre ledertalent var veien å gå. Da vi i 2018 valgte å pilotere mentorprogrammet Executive Shadowing, ble vi mange svar rikere.

Executive Shadowing er et program i regi av Oda som gir unge ledertalenter mulighet til å «skygge» erfarne toppledere for å bedre forstå hvordan topplederes arbeidshverdag forløper, de prioriteringer som gjøres og rett og slett avmystifisere hva toppledelse er. Dette gir ledertalentet en unik mulighet til å oppleve lederskap på nært hold, og de erfarne ledere som deltar i programmet får til gjengjeld innsikt i hvordan neste generasjons ledere tenker, hva de er opptatte av, samtidig som de er med på å fremme en god coaching-kultur. I oppfølgingen vi i Oda gjør mot topplederne som deltar, får vi klar tilbakemelding om at begge parter har stort utbytte av relasjonen.

Bedriften selv nominerer sin kvinnelige deltaker og stiller også en toppleder i egen organisasjon til disposisjon. Det at begge kommer fra samme bedrift har en rekke fordeler. Blant annet sier deltakerne at det er enklere å løfte og diskutere problemstillinger når begge kjenner godt til rammebetingelsene til selskapet, det åpner i større grad opp for at ledertalentet kan observere ledelsen i aksjon når tematikken er av strategisk natur, og det er enklere å finne ledig tid i kalenderen til både uformelle og formelle samtaler.

I perioden programmet pågår er det lagt opp til at deltakeren i programmet observerer og diskuterer med den leder hun skygger, men der de får mest igjen av relasjonen er når de også får anledning til å delta i strategisk viktig tankearbeid og forberedelsestid topplederen har på agendaen. Målet er at deltakerne i programmet virkelig skal få kjenne på kroppen hvordan det er å være toppleder, og topplederne oppfordres til å invitere deltakerne til å delta når de har møte med seg selv eller forbereder seg til viktige møter og presentasjoner. Hvis det betyr at de kan få en telefon klokken ni på kvelden, så er det helt ok, da dette er med på å belyse hvordan arbeid på toppledernivå utføres både innenfor og utenfor kjernetiden.

Deltakerne gis en unik mulighet til å oppleve lederskap i praksis på nært hold. I parallell med utvikling av mentorparets relasjon, arrangerer Oda fellessamlinger der deltakerne jobber med eget lederskap, lederstil og egne ambisjoner. Det tilrettelegges også for et par check-in arenaer hvor også de ulike topplederne møtes og diskuterer seg imellom.

Vi har utviklet Executive Shadowing-programmet for å gi kvinnelige ledere praktisk erfaring og bedre forståelse av hva en topplederstilling innebærer, og for å oppmuntre og inspirere de til å velge fremtidige karriere som toppleder. Det er en unik mulighet til å bli bedre kjent med hva som kreves på dette nivået i organisasjonen.

Platinum-partnere av Oda har prioritet ved påmelding til programmet, men vi åpner også opp for at våre Gull-partnere kan delta. Her er det første kvinne til mølla – programmet er eksklusivt og har kun 15 plasser.  

Anine Ragnif, daglig leder i Itera Norge og Oda-medlem