STRATEGI: Skyen krever mer langsiktig tenking, hevder stadig flere. 2023 bør være året for å rydde opp. (Foto: Istock)
STRATEGI: Skyen krever mer langsiktig tenking, hevder stadig flere. 2023 bør være året for å rydde opp. (Foto: Istock)

Skyen som strategi må bli til en strategi for skyen

LEDER: 2023 blir året for å rydde opp i skyreisene.

Vår it-strategi er at vi skal til skyen. Mye kan tyde på at det har vært den førende tanken for mange bedrifter de siste årene. Det betyr at så lenge man kjøper tjenester fra skyen, handler man i tråd med selskapets strategi. Hvis det er tilfellet, bør 2023 være året det ryddes opp.

Problemstillingen var blant temaene da CTO i Dell, John Roese, oppsummerte året 2022 og ga anbefalinger for 2023 nylig. Hans klare råd er at bedrifter bør ha en bedre forståelse for langtids-kostnadene i skyen. På spørsmål fra Computerworld, svarte han at det har vært for lite strategisk tenking bak lift-and-shift reisen mange har tatt til skyen. Det samme gjelder tjenester som blir kjøpt av forskjellige forretningsenheter.

Det er åpenbart ikke bare et internasjonalt problem. Under Publicworld på torsdag, fortalte advokatene fra Føyen, at mange opplever store prishopp når de fornyer tre-års avtalen de tegnet på vei inn i skyen. Advokatene var involvert i konkrete caser der kunden opplevde prishopp langt ut over inflasjonen, helt opp i over 150 prosent.

Det grunnleggende problemet, mener advokatene også, er at bedrifter ikke tenker langsiktig nok, og ikke leser avtalene nøye nok, når de kjøper tjenester i skyen. Hvis man skal kjøpe en tjeneste man er bundet til lang tid framover, bør man ikke skrive under på en avtale med bare tre-års horisont.

Ifølge ERP-guru Bo Hjort Christensen, bør man til og med sette seg inn i eierforholdene bak leverandøren. Særlig programvarekomponenter i skyen er ikke det samme som standard komponenter i en pc eller en server. Det er ikke bare å kjøpe standard disk eller minne fra en annen når leverandøren man bruker skrur på prisskruen. Jo mer man bruker skyleverandøren, jo mer man utnytter mulighetene fullt ut – jo mer sitter man fast. Så hvis leverandøren er en kandidat for å bli kjøpt opp, bør man tenke seg godt om. Det er bare ett av hans postulater om kjøp av tjenester i skyen.

Å skifte leverandør i skyen blir aldri det samme som å bytte leverandør av server eller lagring på datarommet. Mens maskinvare og lagring er standardisert, er programvareplattformer og tjenester i skyen i mye større grad proprietære. Og jo mer man utnytter mulighetene hos valgt leverandør, jo vanskeligere er det å flytte til noen andre senere.

Kjøp av tjenester i skyen blir omtrent som et ekteskap. Det er en langsiktig forpliktelse, og skilsmisseoppgjøret kan bli dyrt. Akkurat hvor dyrt kan det være greit å ta rede på før man sier ja. For mange vil uansett gevinsten ved å utnytte mulighetene fullt ut underveis være større enn kosten ved å flytte senere. Men man bør kjenne til kostnaden først, og være klar over når og hvordan man blir bundet.

Man må kort sagt ha en langsiktig plan. Et tydelig målbilde og en ide for hvordan man skal utnytte mulighetene i skyen.

Rett og slett en en strategi for skyen. I 2023 holder det ikke at skyen er strategien.