Gevinst fra skytjenester er ikke it-sjefens ansvar

LEDER: Nøkkelen til suksess ligger i forankring hos selskapsledelsen.

I dag befinner mange norske bedrifter et eller annet sted på veien inn i skyen. For mange er reisen mer omfattende enn de hadde forutsett, og flere finner det vanskelig å hente ut gevinstene skyen reklamerer med. Det er fordi de ikke har forstått at gevinsten må hentes inn andre steder enn i it-avdelingen. Det krever i sin tur en gjennomtenkt strategi og konkrete mål i helt andre deler av forretningen.

It er og blir et verktøy, som først blir strategisk viktig når det kan brukes til å oppnå konkurransefordeler. Men selv om it ikke er strategisk viktig, er det en forutsetning for kostnadseffektiv drift av moderne virksomheter. It brukes som en integrert del av arbeidsprosessene i alle ledd. Derfor får avbrudd, forstyrrelser eller uforutsette endringer stor negativ effekt.

I 1967 påpekte den amerikanske utvikleren Melvin Conway at organisasjoner som lager komplekse systemer ubevisst bygger disse slik at de gjenspeiler egne kommunikasjonsstrukturer. Ettertiden omtaler dette som Conways lov. Over årene har mange bedrifter tilpasset standardsystemer som ERP, HR og CRM egne organisasjonskart i stedet for å organisere seg etter standardprosesser. Tilpasningene har gjort systemene unike, noe som igjen har gitt økende teknisk gjeld, dyr drift og utfordringer med å ta i bruk ny teknologi.

Dette er utfordringer skytjenester lover å gjøre noe med. Stordrift reduserer kostnader, tjenestemodellen sørger for at man alltid er på siste versjon, og skyleverandørene har moderne verktøy for alt fra avansert analyse til low-code verktøy. Da skulle man tro at alt lå til rette for å hente ut gevinster?

Det er her selskapsledelsen kommer inn i bildet. Viktigheten av å forstå at en reise til skyen krever en retning. En strategi, en visjon og konkrete forretningsmål de kan kommunisere til organisasjonen for å lede dem med på reisen som tvinger seg fram.

For når it-verktøyet leies som tjeneste i stedet for å eies som et system, endrer selve verktøyet karakter. Der man tidligere hadde mulighet til å tilpasse verktøyet arbeidsprosessene, må man nå tilpasse prosessene verktøyet. Hvis man ikke gjør det, men fortsetter å jobbe på gamlemåten med det nye verktøyet, blir det som å fortsette å gå til banken for å betale regninger etter at man har skaffet seg nettbank. Gevinstene uteblir. For å hente ut gevinstene må ledelsen se forbi it-systemet og gjøre tilpasninger og endringer i organisasjonen som bruker dem. Det er et stort lederansvar som ligger langt utenfor it-sjefens ansvarsområde. Det er et omfattende endringsarbeid med alt det fører med seg.

Virksomheter med ledelse som ikke forstår sprengkraften i endringene vil slite med å realisere gevinster. Reisen til skyen er ikke et it-prosjekt, det er en endring som påvirker hele organisasjonen. Det er derfor styrer og toppledere som behandler det hele som en oppgradering på datarommet vil bli svært skuffet over effekten.