TANKEVEKKENDE: Jens Stoltenberg taler på NHOs årskonferanse. (Foto: Stian Lysberg Solum)
TANKEVEKKENDE: Jens Stoltenberg taler på NHOs årskonferanse. (Foto: Stian Lysberg Solum)

En årstale med et digitalt tankekors

LEDER: På NHOs årskonferanse sa Jens Stoltenberg noe tankevekkende om ansvar for krig og næringsliv. Parallellen til det digitale er slående.

Publisert Sist oppdatert

I sin tale sa Jens Stoltenberg at krig er for viktig til å bli overlatt til generalene, og næringslivet for viktig til å bli overlatt til næringslivstoppene. Bildet er interessant, for det sier noe om overordnet styring og innretning på en utvikling. Parallellen til styring av den digitale transformasjonen i en virksomhet er slående.

Man trenger ikke å grave langt i historien for å finne nedslående eksempler på nasjonsledere uten militær erfaring som har tatt over kontrollen på militære operasjoner, eller for den saks skyld politikere som har forsøkt å detaljstyre næringslivet. Ingen av delene virker.

Samtidig er det liten verdi i å vinne en krig, hvis det ikke er noe igjen. Eller å bli den største og mest lønnsomme virksomheten, på bekostning av et fungerende marked, finansiering av fellesgoder, eller økte forskjeller i samfunnet.

Formålet må ikke være direkte styring av det operative, men om å styre og kontrollere retningen på en utvikling. Målet må være å skape en helhet, en sammenheng, som tjener samfunnet som helhet. Både i krig og i næringslivet. Krigen må føres av generalene – men den må ha et formål, en retning og en strategi, og den må være forankret i befolkningen.

Man kan trygt si det samme om digitalisering. Det er alt for viktig til å bli overlatt til teknologene. Da risikerer man å få teknologi for teknologiens skyld.

Virksomhetens ledelse må ta et overordnet ansvar for hva man skal oppnå, hvordan digitaliseringen skal tjene virksomheten som helhet, forbedre situasjonen for de ansatte, og sørge for at endringene som kommer er forankret hos de som skal bruke dem.

Utfordringen er å ikke bli for opptatt av detaljene. Ledelsen må forstå de digitale mulighetene og hvordan de kan skape forretningsverdi og ny dynamikk i organisasjonen. Men overlate det operative til teknologene, så de kan skape en digital helhet som henger sammen. Et teknologisk samspill, som åpner for å skape flere muligheter i riktig retning.

På samme måte som krigføring krever militær kunnskap, krever digitalisering gode teknologer. Selv om digitalisering er et topplederansvar, kreves det riktig kompetanse i organisasjonen for å lykkes.

Men teknologene kan ikke operere i et vakum organisert i isolerte it-prosjekt langt unna toppledelsen. Det er behov for et godt samspill og en god forståelse av mål og muligheter. Dette er en hårfin balanse det kan være utfordrende å få på plass.

Teknologi blir bare viktigere. Ledelsen må organiseres for å balansere kunnskap om teknologi og helhetlig styring. For de som ikke allerede har det på plass, kan det haste hvis man ikke skal bli forbikjørt av digitale konkurrenter i de neste par årene.

I så fall bør 2023 være året en god digital ledelse etableres.