BEHOV: Tradisjonelt kobler vi mentoring til veiledning av medarbeidere i begynnelsen av karrieren, men personer i alle faser av karrieren kan ha behov for å vurdere og diskutere veivalg og søke ny innsikt. Alle kan dra nytte av veiledning, og derfor lanserte Oda Nettverk et Reverse Mentoring-program i 2020, skriver Tove Kaiku, HR-direktør i Cognizant og Oda-medlem. (Foto: Amy Hirschi/ Unsplash)

Reverse Mentoring vil styrke din agilitet

KOMMENTAR: Alle kan dra nytte av veiledning, skriver Tove Kaiku.

Publisert Sist oppdatert

Reverse Mentoring (omvendt mentorskap) utfordrer tradisjonelle mentorordninger ved at det i et slikt program er den yngste i relasjonen som er mentor. Oda Reverse Mentoring program går på tvers av selskaper og kobler sammen ulike generasjoner, roller og karrierer. Vi gjør dette for å øke forståelse for kravene og veiene til suksess i dagens arbeidsliv, og for å fremme karriereutvikling for kvinner i tech-bransjen.

Hvorfor et omvendt program?

Vi lever i en verden hvor det eneste som er konstant, er endring. Fremtiden er stadig mer uforutsigbar, og alternativ økes eksponentielt. Konsekvensen er at vi alle må forberede oss på nye scenarioer, og tilegne oss nye ferdigheter for å henge med, uansett hvor i karrieren vi befinner oss. 

Tove Kaiku. (Foto: CF Wesenlund)

Jeg har selv vært mentor under mange år i Oda Nettverk og andre programmer. I diskusjoner med andre mentorer med lang erfaring i yrkeslivet, kom vi frem til at det er behov for et program der utfordringene og målene til senioren settes i fokus.

Karriereutviklingen går i sirkel: mange av de samme spørsmålene man hadde i begynnelsen av karrieren blir aktuelle på ny, men med en annen vinkling. Hvordan kan man best mulig utnytte kompetansen og erfaringene man har for å sikre gode prestasjoner? Hvordan kan man jobbe i tråd med egne verdier og ta riktige beslutninger? Og ikke minst, hvordan holder man seg oppdatert i et arbeidsliv i stadig endring? Dagens arbeidsliv stiller store krav til tilpasningsdyktighet, kontinuerlig utvikling av nye digitale ferdigheter og ledelsesmodeller.

Her kommer kompetansen fra den yngre generasjonen inn. De er født digitale og har ikke sett noe annet enn det vi opplever nå. De har en evne til å gå rett på, forenkle og utfordre på en måte vi ikke ser om vi kun omgås med personer i egne nettverk. Våre nettverk har en tendens til å inneholde personer fra samme generasjon, bakgrunn og kultur, og som har hatt lignende karriereutvikling. De vi omgås og snakker med tenker relativt likt, og opplever samme type problemer. Risikoen er da at vi står fast ved våre gamle synsvinkler og fremgangsmåter som ikke fungerer like godt lenger.

Jeg har selv hatt en reverse mentor og lært å se ting fra andre perspektiv, fått annerledes råd, samt begynt å stille spørsmål ved mine vedtatte sannheter. Det er til tider smertefullt, men utrolig spennende, og det har helt klart økt min endringsvilje og agilitet!

Ny gruppe starter i september

Oda Reverse Mentoring-programmet ble lansert høsten 2020 og varer ut våren 2021. I årets program deltar åtte mentorpar med dyktige og ambisiøse damer i tech. I tillegg til individuelle møter, består programmet av samlinger med ulike tema som verdibasert ledelse, scenariotenkning og personlig branding. Oppstart og avslutning skjer i felleskap med Oda Nettverks to andre mentor-initiativer: Ordinært Mentorprogram og Executive Shadowing.  Så langt i dette programåret har alt foregått digitalt.

Ved Oda Reverse Mentoring programmet ønsker vi å bygge broer på tvers av generasjoner og selskaper, og derved skape mangfold i våre nettverk og relasjoner for å bidra til synergier i kompetanse-, karriere- og forretningsutvikling for kvinner i tech-bransjen!

Det åpnes for søknader 26. mars 2021 på https://odanettverk.no/

 

Tove Kaiku, Director HR i Cognizant, medlem av Oda Nettverk