HVORDAN LYKKES?: Det å lykkes med mobilitet, handler i svært liten grad om mobiltelefonene, skriver Erik Haugen. (Foto: Peder Klingwall)

Nå må direktørene følge designernes eksempel

KOMMENTAR: Webdesignere har for lengst skjønt at de må tenke «mobile first» for å treffe publikum, men de fleste interne forretningsprosesser i næringslivet er fremdeles utviklet for pc-brukere.

Publisert Sist oppdatert

Svaret var så innlysende før: Hvilket verktøy bruker de ansatte til forretningskritiske oppgaver?

På et vis er svaret mer innlysende nå: Rundt 70 prosent av oss jobber aldri eller bare tidvis ved en kontorpult foran en datamaskin, men hver eneste nordmann har alltid med seg en smarttelefon. Likevel legger interne forretningsverktøy og -prosesser opp til at brukerne har tastatur, mus og gjerne en 23-tommers-skjerm for å jobbe med dem.

Resten av verden våknet

Verden har gått videre. Alt i 2015 skjønte webdesignere at nettsider som ikke var «mobile first» bommet på langt over halvparten av sitt potensielle publikum. De fleste proffe nettbutikker har for lengst innsett det samme.

Så hvorfor har ikke flere direktører forstått at det designerne har fortalt dem om resten av verden, også bør gjelde på innsiden av virksomheten deres?

Så hvorfor har ikke flere direktører forstått at det designerne har fortalt dem om resten av verden, også bør gjelde på innsiden av virksomheten deres? Harvard Business Review har kloke ord til bedrifter som lurer på hvordan en mobil digital transformasjon kan drive frem positive endringer:

"Den store muligheten ligger i å utvikle organisasjonens løfteevne gjennom å utvikle et «mobile mindset», altså å lære organisasjonen at det sentrale er å gi kunder og ansatte verktøyene og informasjonen de trenger når og hvor de behøver dem", heter det i rapporten «Aiming Higher: Create a mobile-first business strategy».

Defensive strategier

Én medvirkende årsak til bedriftenes sendrektighet, har ifølge rapporten vært at it-avdelingene fryktet sikkerhetsutfordringene som oppstod da de ansatte kjøpte smarttelefoner og ville bruke dem på jobb.

"It reagerte med defensive strategier rundt BYOD («bring your own device»), som endte i redusert adgang til interne systemer og sterke begrensninger på enkle applikasjoner som e-post og kalender."

Det er lett å se at de har et poeng: Mange it-avdelinger hadde bare nylig forsonet seg med sikkerhetsutfordringene til internett-tilknyttede datamaskiner som sto dedikert til kontoroppgaver på en kontorpult. Nå skulle de plutselig påta seg ansvaret for en mengde små datamaskiner, med nye og ukjente operativsystemer, som folk tok med overalt og dessuten brukte til private ting på internett. Ikke rart de skalket lukene!

"I noen virksomheter tenkte de nok bare at det var sånn det måtte være, men ledende foretak var allerede to skritt foran. De forstod det enorme potensialet i å gjøre virksomheten mobil, og la en strategi for å bygge eller rekonstruere forretningsprosessene slik at de kombinerte de mobile enhetenes unike egenskaper med behovene til kunder og ansatte", sier rapporten videre.

Folk og kostnader

Samtidig må det erkjennes at for hvert ledende foretak som har vunnet frem med slike initiativer, har mange flere mislykkes – enten det skyldes dårlige opplevelser for sluttbrukerne, mangler ved infrastrukturen, problemer med enhetene eller noe annet. Det er med andre ord hverken gratis å prøve seg eller enkelt å lykkes.

Alt dette gjør det nødvendig å minne om begrepet som på tradisjonelt it-språk kalles TCO, eller «samlede eierskapskostnader», som drives av tre faktorer:

● Maskinvarekostnader – altså hva det koster å kjøpe og vedlikeholde selve enheten, samt forhold som nødvendig programvare.

● Støttekostnader – altså ting som brukersupport og andre støttetjenester gjennom enhetens livssyklus.

● «Myke» kostnader – produktivitet eller tid som går tapt i forhold som overdreven it-administrasjon eller venting på å få utstyr som fungerer.

Poenget med å trekke frem dette, er å vise at dersom bedrifter legger opp til å begynne sin «mobile first»-reise med å bygge et apparat som skal kunne håndterer alt dette, pådrar de seg både økte kostnader og høyere økonomisk risiko. Samtidig mister de et viktig poeng av syne: Det å lykkes med mobilitet, handler i svært liten grad om mobiltelefonene.

Faktisk melder det amerikanske forretningsmagasinet Forbes at det er tre forutsetninger for å lykkes med en «mobile first»-strategi:

1. Husk at det handler om mennesker

2. Forstå hvordan dere kan oppfylle brukernes forventninger

3. Mål alt!

For egen regning kan jeg legge til at «mobile first» ikke er en slik oppgave hvor bedriften passerer en målstrek og deretter går videre til noe annet.

For egen regning kan jeg legge til at «mobile first» ikke er en slik oppgave hvor bedriften passerer en målstrek og deretter går videre til noe annet. Så lenge teknologien, behovene, konkurrentene og faktisk også trusselbildet utvikler seg – hvilket de gjør både raskt og kontinuerlig – må virksomheten holde frem med sine tilpasninger og omstille virksomheten slik at de er med der ting skjer. Det har designerne skjønt for lengst, og nå bør direktørene følge etter.

Erik Haugen, Chief Transformation Officer i Techstep

Kilder:

https://hbr.org/sponsored/2015/04/aiming-higher-create-a-mobile-first-business-strategy#

https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2021/04/07/what-it-takes-to-become-a-mobile-first-company-in-2021/