STRATEGI: Paul Chaffey, statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet, mener kunstig intelligens mer er enn evolusjon enn revolusjon, og at lover må være teknologinøytrale.(Foto: Stine Marie Hagen)
STRATEGI: Paul Chaffey, statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet, mener kunstig intelligens mer er enn evolusjon enn revolusjon, og at lover må være teknologinøytrale.(Foto: Stine Marie Hagen)

Flere deltar i det digitale samfunnet

KOMMENTAR: I februar 2015 skrev jeg i denne spalten at regjeringen ville ta initiativ til en felles innsats for innbyggere som ikke bruker digitale verktøy. Vi inviterte næringslivet, offentlige virksomheter og frivillige organisasjoner til et samarbeid for å løfte den digitale kompetansen i deler av befolkningen. Nå ser vi at resultatene begynner å komme.

Publisert Sist oppdatert

I 2015 konstaterte vi at det fantes mange gode tilbud om kurs og undervisning i bruk av pc og digitale tjenester på nett, men at tilbudene var fragmentert og innsatsen ikke godt nok koordinert. Mange små kommuner hadde ikke et tilbud i det hele tatt.

Difi hadde avdekket at mange eldre ønsket å delta i det digitale samfunnet, men manglet støttespillere i nærmiljøet.

Nå har det gått vel fire år og vi har gjennomført en rekke tiltak i samarbeid med kommunene, frivilling sektor, private bedrifter og andre statlige virksomheter:

- I samarbeid med KS har vi etablert kommunale Digihjelpen-tilbud, som skal løfte de med få eller ingen digitale ferdigheter. Tilbudet kan for eksempel være lett tilgjengelig på offentlige bibliotek eller kommunale servicetorg.

- I samarbeid med KS har vi laget en netthåndbok på digihjelpen.no for kommuner som ønsker hjelp til å komme i gang med et eget veiledningstilbud.

- I samarbeid med Kompetanse Norge er nettstedet digidel.no opprettet for deling av opplæringsressurser. Dette kan brukes fritt av alle. Her finnes enkel introduksjon til bruk av smarttelefoner, hvordan man lærer å finne informasjon på nett, hvordan man logger seg inn på offentlige tjenester med BankID og mye mer.

- Årlig støtte til Seniornett Norge som gir digital opplæring til seniorer via 200 lokale foreninger rundt om i landet.

Siden 2014 har KMD bevilget mer enn 30 millioner kroner til ulike ordninger for å øke den digitale deltakelsen i befolkningen. I fjor fikk 34 nye kommuner tildelt støtte for å sette i gang med Digihjelpen.

Alle skal få tilbud

Regjeringen har et klart mål om at alle som ønsker det skal få et tilbud om opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter. Folkebibliotek, frivilligsentraler, pensjonistforbund og lokale seniornettklubber gjør i dag en betydelig innsats med å tilby kurs og opplæring i bruk av IT-verktøy og nettbaserte tjenester.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og KS har gått sammen om Digihjelpen, som skal bidra til at flere kommuner har et lavterskeltilbud til sine innbyggere. Dette kan gjelde både eldre innbyggere og flyktninger med liten erfaring i bruk av digitale tjenester.

Vi registrerer med glede at flere og flere kommuner ser behovet for å gi et slikt tilbud til sine innbyggere.

100-åringene er med

Summen av all denne innsatsen i regi av både private og offentlige virksomheter har bidratt til at kompetansen blant de eldre bedres betydelig.

Helt ferske tall fra SSB (Norsk mediebarometer 2018) viser en økning fra 60 til 69 prosent fra 2017 til 2018 i daglig bruk av internett i aldersgruppen 67 til 79 år. Dette er en meget sterk vekst på bare ett år.

Forbrukerforskningsinstituttet SIFO har undersøkt den digitale hverdagen for eldre mellom 61 og 100 år med særlig fokus på de over 80 år. Blant 81-100 åringer i denne undersøkelsen har i dag 64 prosent tilgang på smarttelefon med internett og 57 prosent har tilgang på nettbrett. Under halvparten (48 prosent) hadde nettbrett i 2014 mens spørsmålet om tilgang på smarttelefon er nytt for i år.

Selv om det stadig er flere eldre som tar i bruk digitale verktøy og tjenester, vet vi at det fortsatt er mange som trenger hjelp for å komme i gang.

Regjeringen vil fortsette innsatsen i samarbeid med KS, Kompetanse Norge og sentrale statlige etater som NAV og Skatteetaten slik at enda flere kommuner kan få på plass et lavterskeltilbud til sine innbyggere i alle deler av landet.