HENGE MED PÅ UTVIKLINGEN: Flere investeringer i utenlandske selskaper, får konsekvenser for norske selskaper. De går glipp av muligheten til å dra nytte av den økende teknologiske utviklingen i Europa, skriver Kaja Sperotti i Deel. (Foto: Deel)
HENGE MED PÅ UTVIKLINGEN: Flere investeringer i utenlandske selskaper, får konsekvenser for norske selskaper. De går glipp av muligheten til å dra nytte av den økende teknologiske utviklingen i Europa, skriver Kaja Sperotti i Deel. (Foto: Deel)

Fremtidens arbeidsmarked: Kampen om kompetanse

DEBATT: Arbeidsmarkedet har gjennomgått betydelige endringer de siste årene. Nå står vi på terskelen til nok en endringsbølge for det globale arbeidsmarkedet, men henger norske selskaper med på bølgen?

Publisert

Bedre digitale løsninger, flere verktøy og nye selskaper har vokst frem og satt sitt preg på det nye arbeidslandskapet. Særlig har implementeringen og bruken av teknologiske verktøy bidratt til en reell omveltning i måten vi jobber på. Nå står vi på terskelen til nok en endringsbølge for det globale arbeidsmarkedet, hvor søken etter relevant kompetanse og mulighetene med remote work, vil bli enda viktigere for både arbeidsgiverne og arbeidstakerne. Spørsmålet er om norske selskaper blir med på bølgen. 

Økende bekymring for mangelen av utviklere og spesialister i Norden 

I dagens teknologidrevne marked spiller kompetanse innen utvikling og spesialiserte fagfelt en avgjørende rolle for suksessen til mange selskaper. Ifølge en undersøkelse gjennomført av Deel, oppgir hele én av tre bedrifter at de sliter med å finne relevant kompetanse i Norge. Dette er en bekymringsfull trend som kan hindre vekst og innovasjonspotensial. 

Samtidig ser vi at Europa, inkludert Norge og Norden, begynner å ta en større posisjon i den globale teknologiske utviklingen. Det siste året har en tredjedel av alle investeringsrunder i oppstartsbedrifter på opptil 50 millioner dollar funnet sted i Europa. Dette ser vi som et tydelig tegn på den økende anerkjennelsen av europeiske startups og deres evne til å drive innovasjon og skape verdier. 

Lavere investeringsvilje hos norske selskaper øker risikoen og minsker tilgangen til innovative løsninger, samarbeidsmuligheter og teknologisk ekspertise som finnes utenfor landegrensene våre.

Flere investeringer i utenlandske selskaper, får konsekvenser for norske selskaper. De går glipp av muligheten til å dra nytte av den økende teknologiske utviklingen i Europa. Lavere investeringsvilje hos norske selskaper øker risikoen og minsker tilgangen til innovative løsninger, samarbeidsmuligheter og teknologisk ekspertise som finnes utenfor landegrensene våre. Det kan også påvirke den lokale økonomien ved at verdiskapning og jobbmuligheter blir skapt i andre land enn Norge. Derfor mener vi norske selskaper må være oppmerksomme på den økende betydningen av den globale teknologiske utviklingen og vurdere nøye hvordan de kan dra nytte av investeringsmuligheter både nasjonalt og internasjonalt. 

Veksten og utviklingen i Europa gir også grunn til håp når det gjelder å håndtere kompetansemangelen. Det skapes et stadig bedre miljø for teknologiselskaper, med økende tilgang til kapital. I tillegg ser vi en økende trend med fokus på å utvikle talenter og tiltrekke seg internasjonal global kompetanse. Dette har ført til positive resultater i flere land, og det er viktig for Norge å henge seg på denne trenden. Ved å følge med og delta i denne utviklingen, kan vi øke kompetansen blant ansatte og gi norske selskaper muligheten til å vokse og konkurrere på et globalt nivå. 

Samtidig gir remote work selskaper og talenter en unik mulighet til å samarbeide på tvers av geografiske og kulturelle barrierer. Denne fleksibiliteten gjør at selskaper kan tiltrekke seg kompetanse uavhengig av hvor de befinner seg i verden. For talentene åpner remote work for nye muligheter og en bedre balanse mellom arbeid og privatliv. 

Investering i digitale verktøy og samarbeidsstrategier blir avgjørende 

Remote work gir også flere utfordringer. Å bygge og opprettholde en sterk teamkultur på tvers av geografiske avstander kan være en utfordring. Kommunikasjon og samarbeid kan være mer krevende når den fysiske nærheten til kolleger mangler. Det er derfor viktig for selskaper å investere i digitale verktøy og strategier som fremmer effektivt samarbeid og kommunikasjon uavhengig av georgrafisk lokasjon. 

For norske selskaper er det på høy tid å omfavne realitetene i arbeidsmarkedet. Mens Norge ligger på 17. plass på FNs e-Government-indeks, ligger de øvrige nordiske landene betydelig foran. Ved å investere i digitale verktøy og strategier kan norske selskaper møte kompetansemangelen og styrke sin posisjon i det stadig mer globale og digitale arbeidsmarkedet. 

Ved å omfavne den digitale transformasjonen og investere i nødvendige ressurser og strategier, kan norske selskaper posisjonere seg for suksess i det stadig mer globaliserte og teknologidrevne arbeidsmarkedet.

Vi håper norske myndigheter støtter denne utviklingen og legger til rette for en fleksibel og digitalisert arbeidskultur. Dette inkluderer investeringer i digital infrastruktur, innføring av skatteinsentiver for fjernarbeid og utvikling av relevante regelverk for grenseoverskridende ansettelser. 

Ved å omfavne den digitale transformasjonen og investere i nødvendige ressurser og strategier, kan norske selskaper posisjonere seg for suksess i det stadig mer globaliserte og teknologidrevne arbeidsmarkedet. Dette vil ikke bare styrke deres evne til å tilpasse seg endringene, men også bidra til vekst og fremgang for den norske økonomien som helhet.

Kaja Sperotti, Mid-Market Account Manager Nordics, Deel