SØMLØST: Ved å implementere riktige integrasjonsstrategier og -verktøy kan virksomhetene effektivt håndtere å få eksisterende systemer og applikasjoner inn i skyen, skriver Ingvild Araldsen Blom i Sopra Steria. (Foto: Sopra Steria)

Hvordan få en sømløs overgang til skyen?

Debatt: De fleste organisasjoner står overfor utfordringer med å migrere systemer og applikasjoner til skyen. Effektiv systemintegrasjon er nøkkelen. Men hvordan?

Publisert Sist oppdatert

En kritisk del av integrasjonen i skyen er sikkerhet. Ved å flytte API-integrasjoner opp til skyen, får du full nytte av skyleverandørens sikkerhetsmekanismer. Disse er både moderne og robuste, og ofte enklere å implementere. Dette kan blant annet inkludere autentisering og autorisasjon gjennom tjenester som eksempelvis Azure Active Directory.

Denne tjenesten fungerer sømløst med integrasjonstjenesten og vil gi et ekstra lag av sikkerhet. I tillegg benyttes moderne brannmurer for å beskytte nettverkstrafikken, med regelsett som oppdateres regelmessig og automatisk for å adressere sårbarheter. Disse mekanismene er avgjørende for å støtte moderne og sikre løsninger som kunden kan ha tillit til. API-er inneholder ofte svært sensitiv data, og det er derfor nødvendig å sikre at overføringen av disse dataene til skyen skjer på en trygg og sikker måte.

Når du gjennomfører integrasjon av eksisterende systemer og applikasjoner over til skyen, er overvåking og testing avgjørende. Systemer og prosesser må være på plass for å overvåke og evaluere integrasjonenes ytelse, sikkerhet og pålitelighet. Dette inkluderer implementering av logganalyse, verktøy, overvåkningsløsninger og sikkerhetskontroller. Gjennom kontinuerlig overvåkning kan man identifisere eventuelle svakheter eller trusler. Du kan respondere raskt for å sikre integriteten og tilgjengeligheten til systemene og applikasjonene i skyen. Slik kan organisasjoner opprettholde et høyt sikkerhetsnivå og beskytte seg mot potensielle angrep og sikkerhetsbrudd.

Endringsledelse 

Opplæring og endringsledelse er en kritisk suksessfaktor for å oppnå en vellykket integrasjon av eksisterende systemer og applikasjoner over til skyen. Dedikerte ledere, superbrukere og et læringsmiljø der det er vilje til endring, er essensielt for å sikre at de ansatte kan dra nytte av de nye mulighetene og at disse fungere optimalt i den skybaserte infrastrukturen. Det er også viktig å kommunisere tydelig om fordelene og målene med integrasjonen, slik at alle involverte parter forstår og støtter overgangen til skybaserte løsninger. Endringsledelse spiller en avgjørende rolle i å håndtere motstand, sikre aksept og drive en jevn overgangsprosess.

Det er viktig å merke seg at integrasjonen av eksisterende systemer og applikasjoner i skyen ikke er en engangsprosess, men en kontinuerlig prosess. Teknologien og virksomhetens behov endres over tid, og det er derfor nødvendig å etablere rutiner for løpende vedlikehold og oppdatering av integrasjonene. Dette inkluderer regelmessig evaluering av integrasjonens ytelse og funksjonalitet, samt implementering av oppdateringer og forbedringer etter behov. Ved å opprettholde en aktiv vedlikeholdsplan kan organisasjoner sikre at integrasjonen fortsetter å levere optimal ytelse og funksjonalitet over tid.

Norsk næringsliv bør utnytte skytjenester for å oppnå konkurransefortrinn og kostnadsbesparelser. Ved å implementere riktige integrasjonsstrategier og -verktøy kan virksomhetene effektivt håndtere å få eksisterende systemer og applikasjoner inn i skyen, samt oppnå større fleksibilitet, skalerbarhet og innovasjonsevne i sin forretningsdrift. Samtidig sikrer en grundig tilnærming til sikkerhet at organisasjonene opprettholder en høy grad av datasikkerhet og beskyttelse av sensitiv informasjon i skybaserte miljøer.

Med riktig planlegging, opplæring og kontinuerlig oppfølging kan organisasjoner realisere fordelene ved å integrere eksisterende systemer og applikasjoner i skyen, samt legge grunnlaget for en fremtidsrettet og innovativ forretningsdrift.

Ingvild Araldsen Blom, Sopra Steria