STRATEGI: En gjennomtenkt strategi er avgjørende når man skal foreta sykreisen, mener artikkelforfatter Øyvind Skarelven fra Unit4. (Foto: Unit4)
STRATEGI: En gjennomtenkt strategi er avgjørende når man skal foreta sykreisen, mener artikkelforfatter Øyvind Skarelven fra Unit4. (Foto: Unit4)

Velg strategi før overgang til skyen

Stadig flere velger skyløsninger.

Publisert

«End of life» er en viktig term i IT-verdenen. Men det er ikke alle som kjenner betydningen av dette. Kort fortalt betyr det, at det for en bedrift er på høy tid å se seg om etter nye alternativer, og da gjerne skyløsninger. Men er det så enkelt som å kun bestemme seg for en overgang til skyen? Hvor strategisk bør man være før valget av en overgang?

Det som først og fremst er reelt er at de som velger å fortsette med et utdatert produkt vil være mer utsatt for sikkerhetstrusler og mangler. Kommunikasjonen mellom nyere og utdaterte systemer blir stadig dårligere – så kompleksiteten av en overgang til et nytt system vil øke. Med det øker også viktigheten av å velge en strategi og ha kartlagt behovene til bedriften før man velger overgang til skyen.

Overgang til skyen er løsningen for flere og flere

Når man vurderer en overgang til skyløsninger, er det ikke lenger fordelene som er det viktigste, men hva man går glipp av ved å ikke gå over til skyen.

Med dette perspektivet, i tillegg til fordelene med sky, er det få tilfeller hvor skyløsninger kommer tapende ut av en duell med eldre IT-systemer – spesielt hvis dagens systemer er på vei mot «end of life».

Overgangen behøver heller ikke være så kostbar, den kan ofte gjøres på kort tid. I flere tilfeller blir de løpende kostnadene lavere, og de direkte kostnadene ved implementering er ofte spart inn i løpet av et par år.

Å velge strategi

Skyløsningene i dagens marked blir bare bedre og bedre og er i stadig utvikling. Det er et faktum at det til enhver tid kommer ny teknologi som blir tilgjengelig i de ulike løsningene.

At man også har muligheter til å enkelt koble seg mot andre systemer (via APIer) er også svært sentralt i utviklingen.

Det første og kanskje viktigste for en bedrift som vil gå over til skyen å tenke igjennom, er å velge en strategi. Man bør rett og slett definere hvor komplekst behovet til den enkelte bedrift er og hvordan det påvirker organisasjonen. Mange vil også gjøre lurt i å evaluere i hvor stor grad det er behov for en analyse eller bistand for å utføre en ny anskaffelse og til å se nærmere på hvilken potensiell besparelse den nye anskaffelsen kan gi for firmaet. I noen tilfeller trengs det ikke en stor anskaffelsesprosess for å velge rett system, andre ganger må det til.

Tenk hybridløsninger og koblinger

Bo Hjort Christensen, rådgiver og tidligere høyskolelektor ved institutt for ledelse og organisasjon ved handelshøgskolen BI, har tidligere uttalt til Computerworld at:

- Alle ledende ERP-leverandører går til markedet med skybaserte leveransemodeller, men variasjonene er betydelige bl.a når det kommer til prismodell, arkitektur og implementeringsmodeller. Dette betyr at kunden står ovenfor noen krevende avveinger. Å velge skybaserte tjenester krever en helt annen tilnærming enn hva vi er vant til «on-premise».

Mange står altså nå ovenfor helt nye avveiinger som krever ny tilnærming. Det å velge en splitter ny systemløsning er et valg for de neste ti årene. Å forstå hva de ulike leverandørene og deres samarbeidspartnere nå kan tilby, samt forstå hvordan det tilbys, er avgjørende for gode anskaffelser som man ikke vil angre på.