KRIGSEFFEKT: Sanksjonene som følger konflikten i Ukraina reiser spørsmålet om leverandørenes rett til å stanse tjenester. (Foto: Unsplash)
KRIGSEFFEKT: Sanksjonene som følger konflikten i Ukraina reiser spørsmålet om leverandørenes rett til å stanse tjenester. (Foto: Unsplash)

IT-JUSS: Når skyleverandørene trekker seg ut av Russland

Flere av de største skyleverandørene har stanset sine tjenester i Russland.

Publisert Sist oppdatert

Ettersom Russlands invasjon av Ukraina fortsatt er et faktum, har alle de største amerikanske skyleverandørene stanset forretningsdriften i Russland. Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud, Dell, HPE, IBM Cloud, Oracle og VMware og andre skyselskaper har enten sluttet å selge til nye eller betjene eksisterende kunder i Russland.

Ulike tilnærminger

Reaksjonene fra de ulike skyleverandørene varierer, og avhenger blant annet av om de har datasentre, infrastruktur og/eller kontorer lokalisert i Russland. For AWS som ikke har noen av delene lokalisert i Russland, handler sanksjonene først og fremst om å nekte ny tilgang til AWS i Russland. Google Cloud har gått i samme retning og uttaler til media at de ikke vil godta nye Google Cloud-kunder i Russland for øyeblikket. De skal samtidig fortsette å følge utviklingen nøye.

Oracle har på sin side avsluttet alle tjenester i Russland, som innebærer at tilgang til driftsstøtte er kuttet, samt at programvare- og sikkerhetsoppdateringer ikke lenger vil være tilgjengelig for nedlastning. Videre har Oracle suspendert alle konsulenttjenester og avanserte kundestøttetjenester.

Ettersom skyleverandørene stenger ned sine tjenester i Russland, øker forespørselen for lagring av data og andre tjenester overfor andre aktører.Click to add quote

Ettersom skyleverandørene stenger ned sine tjenester i Russland, øker forespørselen for lagring av data og andre tjenester overfor andre aktører. Det vil også kunne være et nærliggende scenario at kapasiteten vil gå tom i løpet av de neste månedene. Selv om det er uttalt at dette først og fremst vil få betydning for ikke-essensielle skybaserte tjenester som skyspill og musikkstrømming, kan konsekvensene bli store.

Avhenger av avslutningsklausul

I forlengelse av dette oppstår spørsmålet om hvordan skyleverandørene rettslig sett kan avslutte sine skytjenester som følge av en invasjon. I de fleste tilfeller vil ikke invasjonen av Ukraina innebære leveringshindringer for skyleverandørene i tråd med en force majeure-klausul som frigjør dem fra sine forpliktelser. Dermed er skyleverandørene avhengig av gode reguleringer knyttet til avslutning av kontrakts- og tjenesteforholdet, dersom leverandøren på enkelt vis skal komme seg ut av avtaleforholdet.

Det må antas at de største skyleverandørene innehar slike gode avslutningsklausuler. AWS har blant annet uttalt at de har egne reguleringer knyttet til deres tjenestevilkår dersom en kunde bruker AWS-tjenester til å true, fremme eller aktivt oppmuntre til vold, terrorisme eller annen alvorlig skade. I slike tilfeller vil ikke kunden kunne bruke AWS-tjenester. Videre uttaler de at enhver kunde som deltar i denne type atferd, vil få sin tilgang til AWS suspendert. Det er også flere andre avslutningsklausuler i de ulike AWS-vilkårene. Det er dermed ofte flere måter å avslutte sin forretningsdrift av skytjenester i Russland på uten å bryte noen kontrakt.

Det er dermed ofte flere måter å avslutte sin forretningsdrift av skytjenester i Russland på uten å bryte noen kontrakt.

Godt rustet

De største selskapene vil uansett være godt rustet for eventuelle motreaksjoner eller krav som følge av avslutningen av skytjenestene. For mindre skyleverandørene kan det imidlertid være vanskeligere, ettersom mange tjenesteavtaler ikke har klausuler som eksplisitt håndterer en situasjon som denne. Slike tjenesteleverandører kan i større grad havne i klemme mellom et ønske om – og den praktiske og rettslige muligheten for – å sanksjonere. Det er rimelig å tro at denne type situasjoner er noe vi vil se flere reguleringer av i tjenestevilkårene til flere skytjenesteleverandører fremover.