NYTENKING: Tech-selskapenes perfekte storm krever nytenking rundt hvordan de tjener penger, skriver Håkon Sæberg i dette debattinnlegget. (Foto: Ingar Sorensen)

Den perfekte storm for tech-bransjen

KOMMENTAR: Tech-selskapene har lenge fokusert på vekst. Med lav diskonteringsrente er den framtidige kontantstrømmen fortsatt verdifull, skriver Håkon Sæberg i Simon-Kucher.

Publisert

Inflasjonen har tatt fart i Norge, og det blåser opp til en perfekt storm for tech-selskapene. Verdsettingen av selskap som Kahoot og Crayon har rast. Prisene i Norge steg 6,3 prosent på årsbasis i februar. Rentene øker på bred front, med raske renteøkninger både i Norge, USA og Europa. Rentene påvirker hvordan framtidens kontantstrøm blir diskontert, det vil si omregnet, til dagens verdi. Med økende renter er den framtidige kontantstrømmen verdt mindre. Det er noe tech-selskapene har lært på den harde måten. Vekst er ute, lønnsomhet er inne.

Tech-selskapene bytter til lønnsomhet

Tech-selskapene har lenge fokusert på vekst. Med lav diskonteringsrente er den framtidige kontantstrømmen fortsatt verdifull. Det gjør at rask vekst i noen år, med løfte om lønnsomhet i framtiden, kan rettferdiggjøres. Men de økende rentene tvinger fram krav om lønnsomhet framfor vekst. Investorer vil ha lønnsomhet i dag, noe vi har sett hos Kahoot og Crayon med flere.

Inflasjonen gjør etablerte prissettingsmodeller vanskeligere

Inflasjonen setter større press på lønnsomheten til tech-selskapene fordi mange etablerte modeller fungerer dårligere i tider med inflasjon:

– Gratis bruk: Mange tjenester, som sosiale medier, er gratis for brukerne. Bedriftene har imidlertid økte kostnader med inflasjonen. Inntektene kommer ofte fra å selge kundedata, reklame eller donasjoner. De økte kostnadene gir større press om å øke antallet brukere for å øke inntektene.

– Freemium: Å ha en gratis grunntjeneste og en premiumtjeneste med flere funksjoner som koster penger, er godt etablert. Problemet med inflasjon er at gapet i pris blir større hvis premium-tilbudet går opp i pris. Med et verdigap som er konstant, blir dermed premium-tilbudet mer og mer uattraktivt.

– Pris per bruker: Bedrifter bruker i stor utstrekning pris per bruker (i stedet for pris per gang man bruker tjenesten). Det motsvarer ikke helt den opplevde kundeverdien. Denne ubalansen mellom verdi og pris står i veien for salg og prisøkninger.

– Udifferensiert innpakning: Mange bedrifter har bare ett tilbud som omfatter alle funksjoner. Det fører til at produktene ofte blir solgt med rabatt ved innsalg, før kunden bruker produktene og forstår hele verdien, for deretter ikke å gi rom for prisøkninger gjennom oppsalg.

Se over innpakning og prissetting, nøkkelen til å ri stormen av

Tech-selskapene trenger en effektiv innpakning og prissetting. Helst med et design som gjør en såkalt land and expand-strategi mulig, det vil si å kunne konvertere kunder til en lavere pris for senere å oppgradere dem til premium produkter. Denne strategien, kombinert med prisøkningsklausuler, gjør det mulig for bedrifter å øke prisene i tider med inflasjon. Det åpner også for vekst og lønnsomhet. Sent skal prissettingssynderen våkne, men bedre sent enn aldri: Gjør om, treff riktig med innpakning og prissetting.