DIGITALISERT: Ny utviklingsplattform fra DNV-GL, Sintef NTNU og Rolls-Royce skal gi sikrere og mer økonomisk skipsdesign. Foto: Helge Sunde/Samfoto

Åpen kildekode designer nye skip

DNV-GL bygger ny digital plattform for neste generasjon skipsdesign.

Publisert Sist oppdatert

I en ansamling av maritim toppkompetanse bygges neste digitale plattform for utvikling av nye skip. DNV-GL signerer intensjonsavtale med Rolls-Royce, NTNU og Sintef Ocean om en slik plattform, og å ta i bruk åpen kildekode som basis.

Virtuelle skipslivsløp

Målet er å kunne lage designmodeller av komplette skip med alle avanserte systemer og utstyr, og simulere relasjonen mellom dem. Muligheten for digitale tvillinger, digitale kopier av skip som allerede er bygd og i drift er også mulig. Det gjør det mulig å simulere og utforske alle sider av et skip i et digitalt, virtuelt system.

Dermed kan skipssikkerhet, systemer og yteevne for hele skipets levetid fra bygging til drift, reparasjoner og oppgraderinger.

– Vi går inn i en ny epoke med økende bruk av IT-teknologi innen shipping. Digitalisering av informasjonsflyten vil ha en positiv innvirkning på sikkerhet og miljø. Ved å gjenskape skip og skipsteknologi virtuelt, kan nye ideer og ny teknologi realiseres raskere enn før. En simuleringsplattform som denne kan danne grunnlag for fremtidige klassetjenester, sier Remi Eriksen, Group President og CEO i DNV GL.

Økt sikkerhet, lavere kostnader

Simuleringene vil gjøre det mulig å teste ut flere konsepter og løsninger virtuelt før endelig design velges. Kostnadene i utvikling vil gå ned på grunn av utstrakt gjenbruk av de forskjellige digitale modellene.

– Plattformen vil gjøre det mulig for oss å utvikle digitale tvillinger av reelle skip som kan brukes som basis for å designe, bygge, verifisere og drifte nye konsepter og ny teknologi, sier Asbjørn Skaro, direktør for Digital & Systems i Rolls-Royce. 

For det maritime miljøet ved NTNU er dette forsking og kompetanse i praksis.

- Dette er et veldig konkret eksempel på hvordan digitaliseringen kan bidra til å effektivisere de viktigste havbaserte næringene våre. Vi mener vi har kunnskap og data som kan bidra til å forbedre denne industrielle utviklingen og gleder oss til å delta, sier Henning Borgen, Adm. dir. ved Sintef Ocean.