DIGITALISERING:

VINNERE. Skatteetaten, her ved prosjektleder Anette Beichmann og Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør brukerdialog og prosjekteier, jubler over Digitaliseringsprisen 2024. Flankert av digitaliseringsminister Karianne Tung (t.v) og Digdir-direktør Frode Danielsen. (Foto: Thomas Barstad Eckhoff / Digdir).

Hyller Skatteetaten for digitalisering

Denne uken vant Skatteetaten Digitaliseringsprisen 2024 for deres innsats med å forenkle skattemeldingen for bedrifter. Prosjektet kan spare samfunnet for opptil 800 millioner kroner årlig.

Publisert Sist oppdatert

Juryleder Olav Skarsbø kaller den digitale Skattemeldingen digitalisering i toppklasse og en verdig vinner av Digitaliseringsprisen.

– Løsningen, som er utviklet gjennom samarbeid med systemleverandører og bransjeorganisasjoner, gir rettere utregnet skatt, likere konkurransevilkår og betydelige gevinster for både brukere og samfunnet. Dette er et godt eksempel på nyskaping og bærekraft i offentlig sektor, sier Skarsbø.

Tirsdag denne uken ble prosjektet til Skatteetaten stemt til topps av deltakerne på Digitaliseringskonferansen, et årlig arrangement om digitalisering i offentlig sektor i regi av Digdir.

– Det å motta denne prisen føles som en sterk anerkjennelse av jobben vi gjør når det kommer til digitalisering, jubler Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten.

Næringslivets tur

Skattedirektoratet har lenge finpusset løsningen rundt den digitale skattemeldingen folk flest leverer hvert år.

Nå er det næringslivets tur.

Fra i år har også næringsdrivende kunnet bruke en strømlinjeformet og dialogbasert skattemelding.

JURYLEDER: Olav Skarsbø i Digdir. (Skjermdump: DigDir)

– Frem til nå har næringsdrivende sendt inn skattemelding, næringsoppgave og vedleggsskjemaer. Ved innsending av skattemeldingen har næringsdrivende forholdt seg til opp mot 60 skjemaer med til sammen 6500 felt, og de må selv vite hva som gjelder for dem. Mange har opplevd dette som komplisert og tidkrevende. Dette gjør vi nå noe med, sier Gjengedal.

Skatteetaten har jobbet tett med systemleverandører og bransjeorganisasjoner som Regnskap Norge, Revisorforeningen og Økonomiforbundet for å forenkle og forbedre rapporteringen for næringslivet.

I den nye skattemeldingen er brukergrensesnittet flyttet til regnskapssystemene og oppgjørsprogrammene som bedriftene allerede benytter. På den måten kan brukeren jobbe i et system hen allerede er godt kjent med og som er tilpasset bedriftens behov.

Beskjed ved feil

Dette er Digitaliseringsprisen:

  • En pris som kårer årets digitale suksesshistorie i offentlig sektor.
  • Deles ut av Digitaliseringsdirektoratet på Digitaliseringskonferansen, tirsdag 18. juni.
  • Årets nominerte er prosjektene «Skattemeldingen» (Skatteetaten), «Kobo» (Husbanken) og «Digital selskapsetablering» (Brønnøysundregistrene).
  • For å få prisen må prosjektet bl.a. bidra til å realisere regjeringens digitaliseringsstrategi, sette brukeren i sentrum, dele og bruke data, benytte nasjonale fellesløsninger og kunne vise til klare gevinster eller et høyt gevinstpotensial.
  • Blant tidligere års vinnere finner vi DigiUng-prosjektet til Helsedirektoratet, Bufdir mfl., TISK IKT, Folkehelseinstituttet, NAV, DSOP-samarbeidet og Deichmanske bibliotek Tøyen.

Gjennom digitalisering er opplysningene i skattemeldingen av høyere kvalitet enn før. Derfor gjøres det færre feil, og skatteberegningen blir mer korrekt og oversiktlig. En nyutviklet tjeneste gir brukerne umiddelbar tilbakemelding på ulogiske tall og verdier, og gir individuell veiledning, noe som reduserer sjansen for både feil og bevisste forsøk på juks.

– Så langt det er praktisk mulig gjenbruker vi den informasjonen vi allerede har. Vi forhåndsutfyller blant annet utkastet til skattemelding, slik vi i mange år har gjort for personlig skattepliktige. Hvis opplysningene i utkastet stemmer, kan selskapene bruke disse når de sender inn skattemeldingen, forteller Gjengedal.

Også internt

Samtidig har Skatteetaten også utviklet en løsning for etatens egne saksbehandlere. For første gang er hele skattebehandlingsprosessen samlet i ett helhetlig system, noe som sparer tid og ressurser og gjør at saksbehandlerne kan konsentrere seg om mer krevende saker.

– Skatteetatens data skal være pålitelige og tilgjengelige, ikke bare for oss, men også for innbyggere, offentlig sektor og private virksomheter. Vi er opptatte av å forvalte informasjonen vi sitter på slik at den bidrar til forenkling, noe som blant annet betyr at innbyggere og næringsliv ikke trenger å oppgi informasjon til det offentlige mer enn én gang. Det er lønnsomt for alle, sier Gjengedal.

Sparer 800 mill

Skatteetaten beregner at den nye skattemeldingen vil gi årlige besparinger på mer enn 300 millioner kroner for næringslivet, nesten 100 millioner i intern effektivisering og i tillegg kommer over 400 millioner for lønnstakere og pensjonister.

De to andre finalistene som kjempet om prisen i år, var Brønnøysundregistrene med løsningen Digital selskapsetablering og Husbanken med løsningen Kobo.

Årets jury besto av juryformann Olav Skarsbø i Digdir, Liv Dingsør i DigitalNorway, Ingvild Berlin Kalleberg i Den norske dataforening, Øystein Eriksen Søreide i Abelia, Øyvind Husby i IKT-Norge og Kristin Weidemann Wieland i KS.