DIGITAL HJEMMEOPPFØLGING: Det skal bli enklere for sykehusene i regionen å ta i bruk nye digitale løsninger for oppfølging av pasienter i eget hjem. Det kan lette ansattes arbeidshverdag og styrke pasientbehandlingen, skriver Helse Sør-Øst på sine sider. (Foto: Unsplash)

Styrker arbeidet med digital hjemmeoppfølging

Helse Sør-Øst har inngått rammeavtale med seks leverandører. Målet er at det skal bli enklere for sykehusene i regionen å ta i bruk nye løsninger for oppfølging av pasienter i eget hjem.

Helse Sør-Øst har inngått rammeavtale med seks leverandører: Checkware, Diffia, Dignio, Tellu, Youwell og Siemens Healthineers.

Samlet tilbyr de et bredt spekter av løsninger for ulike bruksområder innen digital hjemmeoppfølging. Eksempler er utsending og innsamling av skjema og høsting/visning av målinger som pasienten kan gjøre hjemme ved hjelp av medisinskteknisk utstyr, digital egenbehandlingsplan, veiledet internettbehandling og samvalg.

– Vi er veldig fornøyd med å ha fått på plass denne rammeavtalen. Den skal gjøre det enklere, raskere og rimeligere for sykehusene å ta i bruk nye digitale løsninger som både kan lette ansattes arbeidshverdag og styrke pasientbehandlingen, sier Rune Simensen, direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF, i en nyhetsmelding på Helse Sør-Øst. Han fortsetter:

– Med rammeavtalen som nå er inngått vil det bli enklere å dele innovative løsninger for digital hjemmeoppfølging mellom sykehus i regionen og å planlegge nye løsninger i fellesskap. Dette er et viktig skritt for å nå målene i vår regionale utviklingsplan.

Øvrige helseregioner har opsjon

Rammeavtalen skal benyttes til å gjennomføre mindre konkurranser og bestille tjenester innenfor det enkelte fagområdet eller pasienttilbud. Det er Sykehuspartner som er avtalepart på vegne av regionen.

– Avtalen er viktig også for å få en mer effektiv regional drift og forvaltning av løsningene knyttet til digital hjemmeoppfølging. Den legger til rette for at nye løsninger møter regionale sikkerhetskrav og integreres med regionale kjerneløsninger, som for eksempel DIPS, på en god måte. I kombinasjon med den kommende prosess- og oppgaveplattformen øker dette endringsevnen vår, sier Simensen.

Rammeavtalen har en varighet på to år med mulighet for to års forlengelse. Avtalen er resultat av et samarbeid med de øvrige helseregionene i landet som har opsjon på å benytte avtalen.