MOTIVATOR: Hvis alle besparelser sendes tilbake til statskassen, risikerer vi å strupe motivasjonen for innovasjon og nytenking i etatene, skriver kronikkforfatter. Illustrasjon: iStock
MOTIVATOR: Hvis alle besparelser sendes tilbake til statskassen, risikerer vi å strupe motivasjonen for innovasjon og nytenking i etatene, skriver kronikkforfatter. Illustrasjon: iStock

Det skal lønne seg å digitalisere

HVA ANDRE MENER: Regjeringen har begynt å høste effektiviseringsgevinstene av digitalisering i staten. I årets budsjett er 200 millioner kroner ført tilbake til statskassen, skriver statssekretær Paul Chaffey.

Publisert Sist oppdatert

Dette er bra, men i jakten på kostnadskutt må vi ikke fjerne motivasjonen for omstillingsarbeid. Det er derfor viktigere enn noen gang å gi etatene gode insentiver til innovasjon og virksomhetsutvikling gjennom digitalisering.

Norge er i en krevende omstilling. Vi må fjerne unødvendige kostnader og frigjøre ressurser til de viktige oppgavene. Gevinstene vi får ved å investere i digitalisering kan vi bruke på andre formål, som bedre skole, helse og mer politi.

Skal vi lykkes må vi sørge for at gevinstene av it-investeringene staten gjør faktisk blir realisert, at offentlige etater kutter kostnader. Dette er dessverre en sjeldenhet, noe Produktivitetskommisjonens rapporter og Rambølls "It i praksis" dokumenterer.

Regjeringen vil at ikt-investeringer skal gi mer nytte, og la i fjor om ikt-politikken. Statens ledere skoleres nå til å utnytte ikt i omstillingsarbeidet sitt, de har fått nye finansieringsmuligheter gjennom etableringen av medfinansieringsordningen, og de får kompetente råd av Digitaliseringsrådet.

Med større krav til planlegging, gjennomføring og resultater skal ikt-investeringene gi bedre tjenester til innbyggerne og en mer effektiv stat.

Regjeringen er også i gang med å hente ut gevinstene. Med innføring av digital postkasse i staten kan vi nå føre midler tilbake til statskassen. Vi har også bedt etatene om å kartlegge gevinster av omstillingsarbeid de har gjennomført. Disse gevinstene kan bli brukt til å løse nye oppgaver, til å forbedre de tjenestene, eller de kan bli trukket inn for å redusere statens utgifter.

Når vi henter ut mer av gevinstene av ikt, vil det bli enda mer lønnsomt for Norge å holde høyt tempo i digitaliseringen.

Hva sitter så virksomhetene selv igjen med? Hvis alle besparelser sendes tilbake til statskassen, risikerer vi å strupe motivasjonen for innovasjon og nytenking i etatene. Utfordringen er derfor hvordan vi kan få til reell effektivisering, uten at vi ødelegger motivasjonen til å gjennomføre digitalisering og omstilling i staten.

I fremtiden skal 50 prosent av netto gevinst tilfalle virksomheten.

Virksomhetene skal ha gode insentiver til å forenkle og forbedre. Regjeringen har besluttet at etatene selv skal høste gevinster av godt omstillingsarbeid når de får støtte gjennom medfinansieringsordningen. I fremtiden skal 50 prosent av netto gevinst tilfalle virksomheten selv. Resten kuttes i budsjettrammene. En slik deling av gevinstene vil bidra til reell effektivisering og motivere til innovasjon.

Regjeringen vil også gi statlige ledere flere muligheter til å gjennomføre investeringer i ikt. Statlige etater har hatt adgang til å overskride driftsbevilgningene for å gjøre viktige investeringer. Forutsetningen har vært at overskridelsene spares inn neste budsjettår. Regjeringen vil utvide tilbakebetalingsperioden fra tre til fem år. Dette betyr at virksomhetene får mer tid til å realisere gevinstene før pengene må betales tilbake.

Ordningen vil kunne brukes til å finansiere digitaliseringsprosjekter som kan effektivisere driften og gi innsparing i virksomheten.

Gevinstene av digitalisering kommer ikke bare gjennom kutt i kostnader og budsjetterreduksjoner. Digitalisering skal også være et verktøy for gode og brukerrettede tjenester til innbyggerne og næringsliv. De nye insentivene vil også bidra til dette.

Paul Chaffey er statssekretær i KMD.