LYTT TIL EKSPERTENE: Vi er alle på vei mot fremtiden, men noen av Norges beste virksomheter har kommet lengre enn de fleste, og det er de som lytter, skriver kronikkforfatter. Illustrasjon: iStock
LYTT TIL EKSPERTENE: Vi er alle på vei mot fremtiden, men noen av Norges beste virksomheter har kommet lengre enn de fleste, og det er de som lytter, skriver kronikkforfatter. Illustrasjon: iStock

Fremtiden: Et rosenrødt teknologiparadis eller et digitalt helvete?

KRONIKK: Vi er på rask vei mot fremtiden, og billigere roboter og raskere spredning av gode ideer gjør at fremtidsoptimistene smiler bredt mens de prater høyt med sine mobiltelefoner og fyrer avgårde stadig smartere algoritmer som finner svar på spørsmål vi ennå ikke har rukket å stille, skriver kronikforfatter.

Publisert Sist oppdatert

Pessimistene derimot, ser en fremtid med massiv arbeidsledighet, der robotene har tatt over de beste jobbene mens aksellerende kreativ ødeleggelse av status quo, også kalt innovasjon, ubønnhørlig spiser opp marginer og skaper stadig tøffere konkurransevilkår.

Uansett hvilket syn du har på fremtiden er det et faktum at innovasjonssamfunnet er i ferd med å avløse industrisamfunnet, og vi står overfor fundamentale endringer i alle aspekter av våre liv, både profesjonelt og privat. Det store spørsmålet er for de fleste av oss; har vi nok omstillingsvilje- og evne?

For oss it-infiserte kan dagens utvikling fortone seg lett surrealistisk, vi har tross alt snakket om digitalisering siden 2001, Big Data og maskinbasert læring siden 1999 og AI hadde som noen av oss husker sin storhetstid rundt 1990. Jeg hadde selv gleden av å løpe rundt å selge et ekspertsystem som stort sett møtte tomme blikk og null interesse i 1992, så når markedsforførerne nå blåser støvet av de gamle begrep og møter en hel verdens interesse, er det lov å riste litt forsiktig på hodet, men for all del ikke gjør det i ledermøtet.

Der skal du i stedet applaudere at lederne har oppdaget hva som er i ferd med å skje og hjelpe dem med å belyse de sentrale utfordringer og drivkrefter de nå vil utsettes for. Mitt forslag er at du begynner med å fortelle dem at endringene vi nå opplever, kan sammenlignes med tiden da bilen i sin tid åpnet opp for forsteder, kjøpesentre og forbrukersamfunnet. Innovasjonsalderen vil nemlig forandre vår verden på like grunnleggende vis. Helt nye muligheter oppstår, og vi må hanskes med nye trusler, samtidig som dagens ledelsesprinsipper, idealer og organisasjonsmodeller fortsatt i stor grad er hentet fra industrisamfunnet.

Jeg har gleden av å sitte i to spennende juryer; den ene tar for seg landets beste studentvirksomheter i regi av Ungt Entreprenørskap og dette er et herlig dypdykk i noe av det beste neste generasjon vil bale med. Samtidig leder jeg også juryarbeidet for å finne Norges 25 mest innovative virksomheter og det er en realitet som slår oss. Alle norske virksomheter uansett sektor er i ferd med å bli teknologivirksomheter og de flinkeste er regelrett i ferd med å stikke av fra feltet. De bygger digitale konkurransefordeler i et tempo som de bak i feltet sliter med å forstå.

Årets oversikt viser også at gamle, hierarkisk ledede virksomheter har gått ut på dato, de beste har innsett verdien av å forene krefter på tvers av tid, rom og posisjon og er minst like flinke til å innovere også i måten de organiserer seg på.

Det er gode ledere som flytter grenser.

Dyktige ledere står sentralt i dette arbeidet, det er gode ledere som flytter grenser, skaper en attraktiv fremtid og stille legger bort gamle metoder som ikke lenger gir mening. Det er nettopp for å hedre disse dyktige lederne, endringsagentene blant oss, at vi nok en gang har ledet jakten på de 25 mest innovative virksomhetene i kongeriket. De har også det til felles at de har erkjent fem følgende sannheter;

  1. Det finnes ingen mangel på informasjon, kun kunnskapsmedarbeidere med feil verktøy.
  2. Det finnes ingen forretningsoverraskelser, kun advarsler og muligheter ledere har valgt å neglisjere.
  3. Det finnes ingen sluttsolgte markeder, kun markedsutviklere med for liten endringskraft.
  4. Det finnes ingen ulønnsomme kunder, kun virksomheter som tenker for tradisjonelt.
  5. Det finnes ingen varige konkurransefordeler, kun utnyttbare øyeblikk.

Vi er alle på vei mot fremtiden, men noen av Norges beste virksomheter har kommet lengre enn de fleste.

Felles for dem er at de lytter godt til sine it-eksperter, i alle fall dem som forstår både teknologi og farvannet de seiler i!

Truls Berg er anvsarlig redaktør i Innomag, administrerende direktør i Inspirator og leder av Open Innovation Lab of Norway.