25 prosent færre henvendelser

Aurskog-Høland kommune planla nøye før de satte i gang prosjektet med nye nettsider. Det ga gode resultater.

– Det går an for mindre aktører å sette brukeren i sentrum, sier Thomas Grønnerød-Hemmingby. Lederen for prosjektkontoret i Aurskog-Høland kommune ønsker å formidle at det ikke er nødvendig å bruke store summer på å gjøre brukerne fornøyde. 

Høsten 2013 startet kommunen prosjektet med å lage nye hjemmesider.

Den gamle løsningen var utdatert, rotete og omfattende. Dette førte igjen til at kommunen brukte mye tid på å svare på innkommende telefoner. Med dette i mente ble det bestemt at sidene måtte fornyes.

For å klare dette fikk Aurskog-Høland kommune hjelp av Making Waves og Iteo. Making Waves stod for den tekniske løsningen, mens Iteo bidro med webdesign og strategisk rådgiving.

Perspektiv

Men før de engasjerte hjelp utenfra, måtte de avdekke behovene. Prosjektlederne kjørte analyser og undersøkelser mot ansatte og innbyggere. Å ha en klar visjon før prosjektstart var muligens en god suksessfaktor. 

Etter ett år var prosjektet ferdig. Kostnaden kom på under en million kroner.

– Oslo kommune brukte 48 millioner på sine nye hjemmesider. Hvordan har dere klart dere på langt under en brøkdel av den summen?

– Oslo kommune er Norges største kommune. Aurskog-Høland er mindre, med mindre prosjekter. Vi har hatt fokus på å løse brukerbehovet, sier Erik Eskedal som er ansvarlig for prosjektet i Iteo. 

Han mener det handler om å ha et perspektiv.

Merkbare resultater

Etter at Aurskog-Høland lanserte de nye hjemmesidene har de merket en betydelig forbedring. 

Siden den nye siden ble lansert er antall telefonoppringninger redusert med inntil 25 prosent.

– De siste seks månedene har vi hatt 6.000 færre telefonsamtaler, og vi har spart en stillingshjemmel og flyttet fokus over på andre oppgaver, sier Grønnerød-Hemmingby, og forklarer at dette har gjort at de ansatte har fått tid til å bli bedre på informasjonsarbeidet. 

Webredaktør Steinar Ottesen i Aurskog-Høland kommune kan bekrefte dette, og samtidig fortelle at de nye sidene også har forbedret antall besøkende på kommunesidene. 

De nye sidene har fått responsiv design. Dette har ført til at stadig flere besøker sidene fra mobile enheter som brett og telefon.

Nøkkeltall fra Google Analytics viser at kommunen har hatt 5 prosent nye besøkende, og 15.000 flere sidevisninger i perioden fra 01. september 2014 - 01. mars i år.

– Vi har et prinsipp om at vi skal måle alt, alltid. Dette vil vi gjøre hver måned og hvert kvartal fremover. Trenden indikerer at flere og flere besøker nettsiden for hvert kvartal, sier webredaktøren.