GODT OPPMØTE: I tillegg til lederne i blant annet Norges forskningsråd, Digital Norway, Oslo Universitetssykehus og Kongsberg Maritime, som deltok i en liten paneldebatt, var det også mange andre kjente fjes fra samfunn, næringsliv og akademia blant publikum. I tillegg stilte mange studenter, så det var et godt oppmøte til åpningen av Dscience. (Foto: Stig Øyvann)

– Universitetet i Oslo har Norges sterkeste informatikkmiljø

Forskningssenteret Dscience ved UiO er offisielt åpnet.

Publisert Sist oppdatert

Universitetet i Oslos (UiO) nye storsatsning, forskningssenteret Dscience, åpnet offisielt den 27. oktober 2021. Selve den formelle åpningsseremonien sto Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram for, og UiO hadde i tillegg et tungt beite av toppledere i nærliggende virksomheter og organisasjoner med på laget for å feire denne åpningen.

Dscience skal fokusere på data- og beregningsvitenskap, som er skjæringspunktet mellom matematikk og informatikk, med særlig fokus på å utvikle metoder og algoritmer for analyse av data. Dscience skal være svært tverrfaglig for å adressere viktige områder i samfunnet og vitenskapen, slik at det som regel vil være domenespesialister som jobber sammen med it- og matematikkforskerne i de enkelte prosjektene.

Dette betyr at Dscience blir stort, i flere betydninger. UiO opplyser at allerede er over 45 forskningsgrupper og mer enn 300 doktorgrads- og postdoktorat-kandidater er knyttet til forskningssenteret. Ambisjonene og forventningene til nyskapningen er dermed også store.

Stor satsning

Da Computerworld snakket med professor Morten Dæhlen like før jul i fjor, etter at det ble kjent at han skulle lede denne storsatsningen, la han ikke skjul på store ambisjoner for Dscience-senteret. Han forventet at senteret skulle framstå som et topp internasjonalt forskningssenter innen data- og beregningskunnskap fem år etter oppstarten. Under åpningsseremonien understreket Dæhlen det samme:

– Velfunderte digitale løsninger er i stadig større omfang avhengig av data og intelligente algoritmer. Universitetet i Oslo har derfor etablert Dscience for å utvikle et internasjonalt kraftsenter for forskning og innovasjon innen blant annet maskinlæring, kunstig intelligens og digital tvilling-teknologi.

– Bak satsningen finner vi store pågående prosjekter, blant annet senteret for forskningsdrevet innovasjon med mange partnere fra næringslivet og offentlig sektor. Fagmiljøene i Dscience har også flere søknader som akkurat nå er i finalen for å bli senter for fremragende forskning med støtte fra Norges forskningsråd. Dscience favner det ypperste av hva Norge kan by på innen data- og beregningsvitenskap. Dscience skal også delta i EUs store satsninger, og vi planlegger store EU-prosjekter i årene som kommer, la han til.

Det er åpenbart at tverrfaglighet og samarbeid også utenfor UiO er et sentralt trekke ved satsningen. Dette kom også Dæhlen inn på i sitt innlegg.

– Vi trenger flere deltakere fra nærings- og samfunnsliv for å realisere disse prosjektene. De som ikke allerede er invitert, er herved invitert, kunngjorde han.

Forventninger er velkomne

Det er ikke bare senterlederen selv som har ambisjoner og forventninger til hva Dscience-senteret skal bli og bidra med i samfunnet.

– Vi vet at for å løse de store samfunnsutfordringene som ligger foran oss, enten det er klima, velferd eller andre områder, så må vi tenke nytt og ta i bruk ny teknologi. Data er en ressurs Norge har enorme mengder av. Hvordan vi anvender de dataene vil ha en stor betydning for samfunnsutviklingen de neste tiårene. Regjeringen er derfor opptatt av at vi må bruke dataene riktig og på en ansvarlig måte, sa Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram i sin åpningstale.

– For å skape verdier og sikre velferd basert på bruk av data er vi nødt til å ha fremragende kompetanse og vi må kunne skape riktig kunnskap. Her vil det nye Dscience-senteret spille en viktig rolle, la han til.

Det var også en strålende fornøyd rektor ved UiO som kunne ønske velkommen til de frammøtte.

– Det er en viktig dag for Universitetet i Oslo, og det er en viktig dag for alle våre samarbeidspartnere, og de er det mange av. I dag er det lov å være litt ubeskjeden. Universitetet i Oslo har Norges sterkeste informatikkmiljø, og jeg vil si vi hevder oss i verdensklasse på mange områder. Det er ekstremt viktig for oss, fordi det også handler om å møte mange av de samfunnsutfordringene som står foran oss, sa Svein Stølen.

Stølen roste den nye regjeringen for å ha mye fokus på digitalisering og databruk i regjeringsplattformen, og hilste til regjeringen, representert med Gram slik:

– Jeg tror dere kan ha høye ambisjoner på vegne av Dscience, hva vi skal levere til samfunnet, hva vi skal skape av forskning, innovasjon og nye arbeidsplasser. Vi liker at dere stiller ambisjoner til sektoren. Jeg lover på vegne av Universitetet i Oslo at vi skal skape mye ut av dette fantastiske senteret, avsluttet rektor ved UiO, Svein Stølen.