GRUNDERSUKSESS: Tor Arne Viksjø har hatt en hyggelig reise som gründe og eier av ehelseselskapet Dips. Nå har han solgt drøyt to prosent av sin aksjepost og eier nå 7,3 prosent av et selskap som er verdsatt til 750 millioner kroner. Her er administrereende direktør Tor Arne Viksjø i Dips omkranset av investeringsdirektør Andreas Mørk til venstre og administrerende direktør Arve Ree i Awilhelmsen Capital Holding. (Foto: Dips/AWC)

Dips får nye eiere

Fylkeskommuner, gründere og ansatte tar gevinst når Awilhelmsen Capital kjøper 65 prosent av de 750 millionene Dips verdsettes til.

I en pressemelding forteller Dips at eierne har takket ja til å bli kjøpt opp av Awillhelmsen Capital.

På et styremøte 19. mars anbefalte styret i DIPS de 143 aksjonærene å akseptere budet fra Awilhelmsen Capital. Ved fristen utløp 9. april hadde aksjonærer med totalt 65 prosent av aksjebeholdningen takket ja til tilbudet.

– Styret er veldig fornøyd med å få en så troverdig, seriøs og langsiktig norsk aktør inn som største eier i DIPS. Interessen for å ta del i videreutviklingen av selskapets topp moderne e-helseplattform har vært stor, og vi har i de siste årene hatt henvendelser fra en rekke norske og internasjonale selskaper – både finansielle og industrielle, sier styreleder Anne-Grete Strøm-Erichsen i pressemeldingen.

Trendskifte

– Dette er et trendskifte vi bør legge merke til. Hittil har bransjer som olje, reiseliv og byggebransjen tiltrukket seg pengene. Nå ser vi en stor investering i digital helse, sier Nard Schreurs, direktør for e-helse i IKT-Norge i en kommentar til oppkjøpet. 

Schreurs mener Dips er det fremste og største vi har i Norge på digital helse.

– Det er en eventyrlig stykke norsk næringshistorie i et blytungt markedet som digital helse har vært de siste tiårene, sier Schreurs.

– Det er helt fantastisk at store investorer får øyne opp for potensialet i digital helse, Med Wilhelmsen på laget kan Dips tenke langsiktig, både i Norge og i utlandet. La oss håpe at andre norske investorer følger etter, sier Schreurs.

Fylkeskommuner helt ute

Nordland Fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune er blant aksjonærene som selger seg helt ut av det norske e-helseselskapet. Diakonhjemmet sykehus ønsker fortsatt å være med på å utvikle Dips digitale pasientplattform.

Med 65 prosent blir Awilhelmsen Capital nå største aksjonær i Dips, etterfulgt av Diakonhjemmet sykehus med 10,7 prosent og administrerende direktør og grunnlegger Tor Arne Viksjø med 7,3 prosent. 18 prosent av aksjene er fordelt på en rekke småaksjonærer, og rundt 100 ansatte blir med videre som eiere i selskapet.

Opp fra kjelleren

Dips ble etablert av Tor Arne Viksjø i kjelleren på Nordland sykehus for 30 år siden. Da var ideeen å bidra til å effektivisere helsevesenet gjennom ressursbesparende e-helseteknologi.

I januar 2018 lanserte Dips sin nye e-helseplattform, DIPS Arena, som det har kostet over en milliard kroner å utvikle. DIPS Arena er kjernesystemet i pasientenes helsetjeneste, og bygger på en åpen og fleksibel plattform som gir kundene eierskap til egne data. Dips ser store muligheter for videre vekst, basert på den nye Arena-plattformen.

Dominerer norsk helsevesen

Dips Arena er norskutviklet og er ifølge pressemeldingen Dips et av verdens mest moderne e-helsesystemer. Systemet sikrer at sensitiv og livskritisk informasjon om pasientene kan lagres og brukes på en måte som tar hensyn til lovverk og personvern, og samtidig gir helsepersonell mulighet til å gi riktig behandling, til riktig tid, med riktig ressursbruk.

Dips leverer programvare og tjenester til tre av fire regionale helseforetak, samt en rekke private sykehus og kommuner. Mer enn 100.000 brukere - på samtlige sykehus i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst - bruker daglig Dips i behandlingen av pasienter.

Shipping-arvinger

Det er Awilhelmsen-selskapet Awilhelmsen Capital som kjøper Dips. Awilhelmsen ble først etablert som rederi i 1939, og har siden utviklet seg til et investeringsselskap med eierskap innenfor cruise, eiendom, shipping og offshore, detaljhandel og andre industrielle investeringer. Awilhelmsen Capital er en aktiv investor med et fleksibelt investeringsmandat, som investerer både i noterte og unoterte selskaper, med en investeringsportefølje på NOK 35 milliarder.

Awilhelmsen er eid av Arne Wilhelmsen (88), hans tre barn Bent Christian (58), Peter Preben (56) og Arne Alexander (52) Wilhelmsen, i tillegg til Margaret Boel Garmann (58). I Dagens Nøringsliv kan vi lese at Garmann er datter av nå avdøde Gjert Wilhelmsen, som er Arne Wilhelmsens storebror. Gjert Wilhelmsen døde tidligere i år, 91 år gammel. 

Helnorsk og forankret i Bodø

Arve Ree er leder av Awilhelmsen Capital.

- For vårt selskap er dette en viktig investering. Vi har en horisont over generasjoner, og ønsker å bidra til at DIPS får forutsigbarheten og langsiktigheten til å realisere sine vekstambisjoner. Vi er opptatt av å finne de unike selskapene, og har et langsiktig perspektiv på dette eierskapet. Det er viktig at DIPS kan vokse videre som et helnorsk selskap, med solid forankring i Bodø, sier Arve Ree i pressemeldingen.