Mener it-ledighet er positivt

Det er nå 2000 arbeidsløse it-folk i landet. Analytikere mener det er bra for bransjen.

Publisert Sist oppdatert

Selv om alle analytikerne Computerworld har snakket med er enig i at det er en tragedie for de rammede, ser de positivt på at det nå er flere ledige it-folk.

Les også: 33 mister jobben

En del av verden

- Dette er en nødvendig, ventet og positiv utvikling, og en naturlig konsekvens av at it industrialiseres. Produksjonen av basisressurser og -tjenester konsolideres og effektiviseres. Målet er lavere kostnader og høyere kvalitet. Det betyr blant annet færre hoder, sier Helge Skrivervik.

It-analytikeren i Mymayday.com mener situasjonen er en indikasjon på at Norge nå i større grad er med i samme utvikling som resten av verden.

-Det er leit for de som blir ledige, men forøvrig positivt - og på linje med utviklingen i verden rundt oss, sier han.

- Vi er inne i en industrialiseringsfase hvor it forventes å levere annerledes enn tidligere. Bransjens kompetanseprofil tilpasses denne virkeligheten. Mindre drift, mer business og tjenester. Ansatte må omskoleres eller omplasseres. Dette er «business as usual». Markedet for skipstømrere falt dramatisk da stålskipene overtok, forklarer Skrivervik.

Han mener også at offshoring er en forklaring på større ledighet blant it-folk.

Markedet velger riktig kvalitet til riktig pris. Innovasjon i Norge er å utnytte områder vi kan distingvere oss positivt på, ikke å finne unnskyldninger for å bevare historien, sier han.

Flere arbeidsledige it-folk

Tall fra Nav sier at det per dags dato ligger ute 145 stillinger innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi. I august i år registrerte Nav 1900 ledige it-folk, en oppgang på 200 sammenliknet med august i fjor. Samtidig er det en klar nedgang i utlyste it-stillinger.

- Dette er en illustrasjon av globalisering, industrialisering og konsolidering i it-sektoren mener Nils Molin, som er senioranalytiker i Radar.

Les også: - Vanskeligere for it-folk å få jobb

Offshoring

Selv om Molin forstår at dette er bekymringsfullt for de som rammes, så tror han at det vil være behov for mye it-kompetanse i Norge fremover.

- Vi ser at mer arbeid flyttes til andre land, og at behovet for en viss kompetanse minsker i Norge. Dessuten er det mer som kan gjøres av smartere programvare. Samtidig er det mangel på kunnskapsrike folk innen IT-sektoren, så behovet for lokal kompetanse kommer fortsatt til å være stor. Det vi ser nå er en mismatch mellom eksisterende kompetanse og reelt behov, sier Molin.

Kompetanseskifte

- Dette har vi sett tidligere. Gamle yrker skiftes ut med nye, sier Peter Hidas. Han forklarer situasjonen med to typer it. Gammel it og ny it. Med dette mener Gartner-konsulenten at det i den type it som har fungert i 40 - 50 år, altså gammel it, vil det nå være behov for færre mennesker.

- Dette er en naturlig utvikling i den store globale økonomien. Mulighetene ligger i ny it, og der trengs ny kompetanse. Det er behov for et kompetanseskifte, og de som klarer å omstille seg vil ha det greit, mens de som ikke klarer å omstille seg får det værre ettersom behovet er på vei ned, forklarer Hidas.

Hidas mener at dette er en utvilking vi vil komme til å se mer av ettersom de mer modne oppgavene blir offshoret eller automatisert.

For alle som er bekymret for utviklingen råder Hidas til at man fremover bør bygge kompetanse på digitalisering og ny it.