I SKYEN: Å gi kundene mulighetene til å ta i bruk OCS HR som skytjeneste svarer opp bransjens økte behov for effektivisering og kostnadsreduksjon, mener Geir Kalleberg, VP Sales og Marketing i Mintra Group. (Pressefoto: Mintra Group)

Mintra Group satser internasjonalt

Vil ekspandere med løsninger for maritim sektor og petroleumssektoren.

Publisert Sist oppdatert

Mintra Group retter øynene mot Asia og Midt-Østen, og åpnet i slutten av november kontorer i Dubai og Singapore, ifølge pressemelding.  Selskapet har i en årrekke levert HR- og lønnssystemer til maritim industri samt opplæring og e-læringssystemer i olje- og gassindustrien.

– Nå styrker vi vårt nedslagsfelt overfor de viktige miljøene innen petroleums- og maritim sektor i Midtøsten og Sentral-Asia – som er helt essensielt for vår vekst fremover, sier salgs- og markedsdirektør i Mintra Group, Geir Kalleberg.

Mintra Group leverer per i dag HR- og lønnssystemer, opplæringssystemer, e-læring og kompetansehåndtering til maritim sektor og petroleumssektoren. Så langt har hovedtyngden ligget på norsk og britisk sokkel i Nordsjøen. Ekspansjonen til Asia ser de på som første steg i en ny strategi med større internasjonal dreining for selskapet.

­– Erfaring fra røffe forhold

– Vår ambisjon er å gå fra et selskap med base primært i Nordsjøen til et selskap med ben også på den internasjonale arenaen. Vi tror at vårt utgangspunkt i røffe, men sikre forhold i Nordsjøen har gitt oss verdifull kompetanse som etterspørres i disse regionene. Det er ikke bare de smarte løsningene for lønn, HR og e-læring, men også kompetansen innen utvikling, oppbygging og vedlikehold av god sikkerhetskultur og høye standarder vi kan eksportere, sier Kalleberg.

At selskapet åpner kontorer nettopp i Dubai og Singapore skyldes disse byenes nøkkelposisjon innenfor Mintra Groups primære kundegrupper. Dubai-kontoret blir selskapets hub for å ivareta hele Gulf-området,  mens Singapore-kontoret vil dekke områdene Malaysia, Singapore og Indonesia. Mintra Group har hatt personell på plass i begge byene noen måneder, men offisiell åpning fant sted begge steder 24. november.

- Vi har fra vår maritime virksomhet i Bergen jobbet endel i Singapore allerede, men opplever at nordmenn som er tilstede lokalt i kortere perioder ikke er nok for å sikre høy aktivitet og bli sett på som en lokal aktør – da må vi ha kontor og dedikerte ressurser. Derfor ekspanderer vi nå med lokale ressurser, sier Kalleberg

Dagens Mintra Group, som eies av The Riverside Company, har norske røtter, og er resultat av en nylig sammenslåing av selskapene Mintra Trainingportal og OCS HR. Mintra Group har fra før kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger og Aberdeen.