ANKER: Telenor Norge-sjef Petter-Børre Furberg sier at Telenor kommer til å anke rekordboten. (Foto: Telenor/Martin Fjellanger)
ANKER: Telenor Norge-sjef Petter-Børre Furberg sier at Telenor kommer til å anke rekordboten. (Foto: Telenor/Martin Fjellanger)

ESA gir Telenor en rekordstor gigantbot på 1,2 milliarder kroner

Misbruk av markedsmakt i 2008 - 2012.

Publisert Sist oppdatert

Etter en årelang behandlingsperiode har EFTAs tilsynsorgan ESA konkludert med at Telenor i perioden mellom 2008 og 2012 misbrukte sin markedsmakt i grossistmarkedet. Dette førte til at prisene utfordrerne måtte betale var et rent tapsprosjekt.

Marginskvis

Den formelle betegnelsen på denne praksisen er "marginskvis" og førte til at Telenor effektivt begrenset konkurransen i markedet.

Under en kritisk vekstfase for mobildata i Norge var Telenors grossistpriser høyere enn utsalgsprisene Telenor selv tilbød sine egne sluttkunder, heter det i en pressemelding fra ESA og organet konkluderer at det var i strid med regelverket.

Ekstremt langvarig sak

Denne saken gjelder altså tidsperioden mellom 2008 og 2012. Det ble foretatt en beslagleggelse av bevis hos Telenor i desember 2012 og i 2014 bestemte man å gå grundig til verks i saken. Dette kulminerte i at man i 2016 konkluderte med at Telenor hadde misbrukt markedsmakten. I 2019 ble Telenor informert om nye beviser og vedtak og nå har altså ESA formelt fattet sitt vedtak.

Konklusjonen fra ESA er altså at Telenor ilegges et gebyr på 1,2 milliarder kroner. Ifølge en pressemelding fra NTB opplyses det at denne boten på 112 millioner euro er den største ESA noensinne har utstedt.

Ankes

Telenor har allerede informert om at de kommer til å anke vedtaket og direktør i Telenor Norge, Petter-Børre Furberg har følgende kommentar:

– Saken gjelder en liten del av mobilmarkedet og forhold som ligger langt tilbake i tid. Vi er svært overrasket over vedtaket og botens størrelse. Vi vil nå gå grundig igjennom vedtaket, og vil forberede saken til videre behandling i EFTA-domstolen.