ÅPNING: Professor Bård Tronvoll, som leder senteret, holder sin innledning under åpningen. (Foto: Creds/Høgskolen i Innlandet)

Forskning i krysningspunktet digitalisering og bærekraft

Høgskolen i Innlandet sitt nye forskningssenter for digitalisering og bærekraft ble offisielt åpnet i Kongsvinger fredag.

– Næringsliv og virksomheter er blant hovedaktørene for at Norge skal klare å nå miljømålene våre. Samtidig er det relativt lite forskning på næringslivets evne til omstilling, både for å bedre miljøet og for å være konkurransedyktig. Vi skal være en pådriver i forskningen for å gjøre bærekraftige virksomheter og samfunn mulig, sier professor og leder ved senteret, Bård Tronvoll i en pressemelding.

Høy startkapital

Det nye senteret holder til ved Høgskolesenteret i Kongsvinger og har i øyeblikket 12 medarbeidere. Senteret er sikret en startkapital på 100 millioner kroner.

I alt er det inngått intensjonsavtaler om samarbeid med 20 regionale og nasjonale bedrifter med en samlet omsetning på over 100 milliarder kroner.

Senteret skal samarbeide tett med Høgskolesenteret i Kongsvinger, Klosser Innovasjon, Industriklyngen 7sterke, Telenor, SSB, NCE Heidner og øvrige næringsklynger i Innlandet.

Trekant

– Senteret er resultatet av et unikt trekant-samarbeid mellom høgskolen, Høgskolestiftelsen i Kongsvinger, og Klosser Innovasjon. Fylkeskommunen, Sparebankstiftelsen Hedmark og næringsliv og kommuner i regionen er også med. Senteret skal drive forskning innenfor et område som er særdeles viktig for samfunnet, og hvor næringslivet ser at det ligger både utfordringer og muligheter, sier rektor Peer Jacob Svenkerud ved Høgskolen i Innlandet.

Det var Svenkerud som sto for den offisielle åpningen av senteret.

Nøkkelen til grønn omstilling

– Digitalisering er en av nøklene for å få til en grønn omstilling. Derfor er koblingen mellom digitalisering og bærekraft sentral for oss. Det er få slike sentre som fokuserer på næringslivets omstilling, sier Bård Tronvoll.

Han forklarer at Creds skal ta et verdiskapingsperspektiv i det grønne skiftet. Virksomhetene skal få hjelp til å finne nye forretningsmuligheter.

– Senteret er en kraftfull satsing i regionen, og et eksempel på hvordan vi som høgskolen ønsker å bidra. Vi ønsker å være relevante og jobbe med spørsmål som betyr mye for samfunnet, og vi ønsker at dette skal skje i tett samarbeid med næringslivet og andre i omverdenen vår, sier rektor Peer Jacob Svenkerud.