HØYE UTSLIPP: Forskere er bekymret over høye utslipp ved modellering av KI.
HØYE UTSLIPP: Forskere er bekymret over høye utslipp ved modellering av KI.

Trening av KI skaper gigantiske utslipp

Å trene en eneste KI-modell avgir like mye CO2 som fem biler i hele deres livsløp.

Publisert

MIT Technology Review skriver at det er forskere ved Universitetet ved Massachusetts som har gjort disse funnene. De fleste vet at ting som høyt forbruk eller oljeleting gir høyere klimagassutslipp i verde, men også den virtuelle verden gir sine avtrykk. Mining av kryptovaluta krever mye strøm og gir ut mange klimagasser, og nå har også forskerne sett at KI-fremskritt kan bety det samme.

Språkteknologi i bunn

Forskningen ble gjort ved trening på språkteknologi (natural language processing), som fokuseres på å lære datamaskiner hvordan de kan håndtere menneskelig språk. Denne teknologien blir stadig bedre, men det har altså sin pris i form av ikke bare maskinkraft, men også klimagasser.

Den minste modellen hadde et karbonavtrykk på 26 pund (amerikansk måleenhet som er rundt halparten av kilo).Denne modellen koster fra 41 til 140 amerikanske dollar. Veien derfra er bratt: Den største modellen testet av forskerne koster fra 942,973 dollar, opp til 3 millioner dollar, og har et avtrykk på 656,447 karbon. Dette er altså fem bilers livsløp i mengden karbonutslipp.

Dette er kun minstekravet

– Å trene én modell er minsteskravet, sier Emma Strubell fra Universitetet ved Massachusetts til MIT Technology Review. Det er mer sannsynlig at forskere ville bygget en helt ny, unik modell, eller tilpasset en eksisterende modell til nye oppgaver. Begge deler ville krevd vesentlig mye mer kraft enn modellene brukt i forskningen. Flere forskere sier de ikke innså omfanget av Kis energibruk og karbonavtrykk før denne forskningen ble publisert.