TILDELES MIDLER: Jacobo Elosua, Anita Schjøll Abildgaard og Victor Botev startet Iris.ai. (Foto: Dan Taylor)

Over hundre millioner fra EU til norsk KI-selskap

Iris AI slo ut konkurranse fra hele Europa og får 146 millioner fra EUs innovasjonsråd.

- Gratulerer til Iris. Denne tildelingen viser betydningen av norsk deltagelse i Horisont Europa for norske bedrifter, og igjen ser vi at norsk deep-tech er i verdensklasse, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge i en pressemelding.

Verktøyet til Iris gir deg mulighet til å håndtere store mengder vitenskapelige dokumenter gjennom bruk av kunstig intelligens.

Det er gjennom akselerator-programmet, EIC Accelerator, som er del av EUs forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa, at Iris har fått denne finansieringen. Konkurransen er skarp: blant nærmere tusen kvalifiserte bedrifter fra hele Europa kom 250 videre til pitching og intervju foran en jury. Av disse var det til slutt 78 selskaper som ble tilbudt finansiering fra verdens største forsknings- og innovasjonsprogram i denne omgangen.

Det er en kunstig intelligens-basert arbeidsplattform for alle som må håndtere store mengder vitenskapelige dokumenter - alt fra patenter til artikler til interne rapporter.

Dokumenthåndtering i verdensklasse

Iris.ai har tidligere fått kommersialiseringstilskudd fra Innovasjon Norge, og i denne runden fikk de rådgivning fra Innovasjon Norges EU-rådgivere både før og etter finansieringen fra EIC Accelerator. De fikk også god oppfølging fra Investinor med å spisse presentasjonen sin mot et investorperspektiv.

Hovedproduktet til Iris er 'the Researcher Workspace', og var klar i betaversjon i 2022 etter flere års forsknings- og utviklingsarbeid. Det er en kunstig intelligens-basert arbeidsplattform for alle som må håndtere store mengder vitenskapelige dokumenter - alt fra patenter til artikler til interne rapporter - hvor fakta og presisjon er essensielt.

- Løsningen vår er et intelligenslag på toppen av en hvilken som helst dokumentsamling, sier Anita Schjøll Abildgaard, administrerende direktør i Iris.

Brukerne kan selv laste opp dokumentsamlinger, laste inn forsknings- eller patentdatabaser som er åpent tilgjengelige, koble direkte til interne databaser eller betalingsløsninger med dokumenter som de abonnerer på. Iris sitt verktøy fungerer om dokumentsamlingene består av 100 eller 50,000,000 artikler.

- Dette viser at det er høy grad av innovasjon i norsk næringsliv. Å få gjennom en søknad hos EIC Accelerator er et uhyre trangt nåløye.

Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge

- Vi løser allerede problemer som rett og slett ikke kan gjøres manuelt, og på lang sikt bygger vi en kraftfull, tverrfaglig kunstig intelligens som kan hjelpe oss mennesker å finne ny innsikt basert på milliarder av publiserte forskningsfunn, sier Schjøll Abildgaard.

Iris.ai har jobbet på dette fagfeltet i syv år, og er verdensledende innen Natural Language Processing, spesifikt på vitenskapelig og teknisk tekst. De er norskregistrerte, men har et team som er spredd over hele EU og de har store globale ambisjoner.

145 millioner fra EU

Iris har nå mottatt nærmere 25 millioner kroner i tilskudd fra EIC, og tilbud om opp mot 120 millioner i egenkapital. Denne egenkapitalen består som regel av kapitalinnsprøyting gjennom at EIC-fondet kjøper nye aksjer eller gir konvertibelt lån til bedriften.

- Dette viser at det er høy grad av innovasjon i norsk næringsliv. Å få gjennom en søknad hos EIC Accelerator er et uhyre trangt nåløye, og det er bare de aller mest innovative som lykkes. Iris viser andre norske bedrifter at det er mulig å hente mye penger i EU-systemet, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

- Vi har mottatt mye hjelp fra Innovasjon Norge i denne prosessen - både da vi kom til intervjuet og ikke nådde hele veien i fjor, og igjen i år. Innovasjon Norge har gitt oss enorm moralsk støtte og virkelig ønsket at vi skulle lykkes. De har heiet på oss hele veien, sier Schøll Abildgaard.