PRISVINNERE: Sjefforskerne Torgeir Dingsøyr (til venstre) og Nils Brede Moe ved SINTEF Digital. Foto: Sintef

Forskning på smidig utvikling i store prosjekter prisbelønnet

Sjefforskerne Torgeir Dingsøyr og Nils Brede Moe ved Sintef Digital er tildelt Sintefs pris for fremragende forskning.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge en pressemelding har denne forskningen gitt verden ny viten om hvordan store it-prosjekter bør organiseres for å lykkes. For dette har Torgeir Dingsøyr og Nils Brede Moe mottatt forskningsprisen på 150 000 kroner.

De får prisen for sine studier av hvordan store it-prosjekter har gjort bruk av metoden «smidig utvikling» – det vil si bitvis spesifisering, utvikling og testing av nye it-systemer, heter det.

Smidig fra 2001

Smidig utvikling ble ved tusenårsskiftet utpekt som en vinnerformel for organisering av it-prosjekter. Metoden gir bestillere og brukere av kommende it-systemer en mulighet til å omprioritere krav underveis og få demonstrert en enkel første versjon av produktet etter bare noen uker. Bakteppet var at mange it-prosjekter på 1990-tallet sprakk på tid og kostnader.

Lenge ble det hevdet at smidig utvikling passer best til små prosjekter, og at store prosjekter derfor burde deles opp i flere små. Men i Norge gjør metoden nå suksess også i gigantprosjekter. Gjennom sin forskning har Torgeir Dingsøyr og Nils Brede Moe gitt viktige bidrag til å avdekke hvilke tilpasninger som gjør «småprosjektenes gulloppskrift» anvendbar også for store it-prosjekter, skriver Sintef..

Gjennombruddet for denne forskningen kom med en studie der Sintef undersøkte hvordan Statens Pensjonskasse organiserte utviklingen av et stort system til å håndtere pensjonsreformen. Analysene avdekket hva de viktigste suksesskriteriene var i dette utviklingsprosjekt som på det meste involverte hele 175 personer.

Spotify og flere

Videre i pressemeldingen skriver Sintef: Prisvinnerne har også analysert hvordan Spotify organiserer utvikling av sine løsninger når 500 autonome team skal dele kunnskap og koordinere seg på tvers. I tillegg har de forsket på digitaliseringsprosesser i en rekke norske bedrifter, som DNV GL, Equinor, Kantega, Kongsberggruppen, Knowit, S-banken, Sopra Steria og Storebrand.

Suksessoppskriften prisvinnerne beskriver er relevant også for annet kunnskapsarbeid. Spesielt innenfor prosjektledelse er det nå stor interesse for grepene it-bransjen har tatt.

I sin begrunnelse for pristildelingen fastslår Sintefs jury at de to vinnernes forskning er dokumentert gjennom prosjekter som har samfunnsmessig betydning godt ut over Norges grenser.