STOLT: Skatteetaten velger nettverkstjenester fra Globalvonnect. Avtalen inneholder leveranse av internett og WAN-tjenester og går over fire år. Norgessjefen i GlobalConnect, Charlotta Rehman, sier at de er stolte over å ha blitt valgt. (Foto: Globalconnect)

Skatteetaten velger Globalconnect

Har inngått en avtale om leveranse av nettverkstjenester.

Publisert Sist oppdatert

Skatteetaten og Globalconnect har inngått avtale. Denne omfatter internett-tjenester for alle Skatteetatens kontorer.

– Skatteetaten får en løsning med høy kvalitet, høy driftssikkerhet og et dedikert kundeteam som vil følge opp leveransen. Vi ser frem til å videreføre og utvide samarbeidet med Skatteetaten. Det at vi nå skal levere direkte og at prosjektgjennomføring og kvalitet løftes frem som sentrale punkter for at vi ble valgt, er vi stolte av, sier norgessjef Charlotta Rehman i Globalconnect, i en melding fra selskapet.

Globalconnect skal knytte alle Skatteetatens lokasjoner sammen og tilbyr samtidig direkte forbindelse til alle større skyleverandører.

Avtalen strekker seg over fire år med opsjon på ytterligere tre år. Avtalens verdi inkludert opsjoner er på om lag 35 MNOK.