STERKERE: Pandemiens utfordringer gjør bedriftene sterkere gjennom nye teknologier, som blir relevante som aldri før, skriver Stefan Lindau, Nordisk country manager, Panasonic Toughbook. (Foto: Panasonic Toughbook)
STERKERE: Pandemiens utfordringer gjør bedriftene sterkere gjennom nye teknologier, som blir relevante som aldri før, skriver Stefan Lindau, Nordisk country manager, Panasonic Toughbook. (Foto: Panasonic Toughbook)

Utfordrende tider styrker bransjer med nye teknologiløsninger

KOMMENTAR: Heldigvis er de fleste norske bedrifter gode til å tenke i nye baner, skriver Stefan Lindau.

Publisert Sist oppdatert

COVID-19 har snudd opp ned på verden. Mye har endret seg, og vi har alle møtt helt nye utfordringer. Men resultatet har ikke kun vært negativt. Mens noen bedrifter har kjempet med skrantende salgstall, har andre i takt med de mange nye utfordringene, utviklet nye og bedre forretningsmuligheter – blant annet ved å omfavne nye teknologiske plattformer og løsninger.

Resultatet er sunnere og mer fleksible bedrifter, og den utviklingen bør vi støtte opp om for å få noe positivt ut av en av vår tids største økonomiske og menneskelige kriser.

Nye tider – nye tech-utfordringer

Verden står stille. Lockdown, usikkerhet, frykt og sosial avstand dominerer livene våre. Livet handler normalt om forandring, men den måten pandemien endrer hverdagen vår på medfører store utfordringer som vi er tvunget til å stå ansikt til ansikt med – både som privatpersoner og som bedrifter. Forskjellige forretningssektorer blir nå bedt om å tilpasse seg denne nye virkeligheten på rekordtid. Og for noen er det lettere sagt enn gjort.

Vi skal hjelpe hverandre, og hos Panasonic støtter vi forskjellige bedrifter i forandringsprosessen. For eksempel har Panasonics britiske avdeling omlagt deler av produksjonen til å produsere pustemaskiner til sykehuspasienter. Panasonic har også donert 3D-printere til produksjon av beskyttelsesutstyr, og en rekke produkter til bruk i fjernarbeid.

Dessverre er det ikke nok. Vi må alle støtte hverandre og skape best mulig forutsetninger for at bærekraftige bedriftsmodeller skal kunne blomstre, selv i denne nye usikre virkeligheten. Vi tror at nøkkelen til dette er et fortsatt fokus på en digitalisering av arbeidsprosessen.

Hva er løsningene innenfor de forskjellige bransjene?

Like forskjellige som de ulike bedriftene og bransjene, er også deres utfordringer. Derfor handler det om å identifisere ulike behov, og knytte dem sammen med de riktige løsningene.

For eksempel finnes det en lang rekke As-a-service-løsninger, som på en skalerbar og fleksibel måte løser bedriftenes problemer, uten at virksomhetene ender med å kjøpe inn for mye og dermed pådra seg økonomiske problemer. Eksempler vi kan nevne er Backup-as-a-service, Software-as-a-service og Hardware-as-a-service, og et eksempel på det sistnevnte er Panasonics Toughbook-as-a-service-løsning, hvor bedrifter kan leie de robuste Panasonic-enhetene på en mer finansielt forsiktig måte.

La oss ta en nærmere titt på mulige løsninger på de utfordringene man står overfor i detaljhandel-, utdannelsens- og logistikksektorene.

Detaljhandelen:

Før verden ble stengt ned lå fokuset i detaljhandelen på innovasjon og digitalisering av butikkene. Nå ser man mer på hvordan butikkene kan sikres mot smittespredning, og hvordan man oppfyller de offentlige COVID-19-retningslinjene. Lykkes du ikke med å tilby en sikker butikkopplevelse, kommer ikke kundene strømmende. I visse land har også butikker blitt tvunget til å stenge av myndighetene.

Det finnes mange måter å hindre smittespredning på ved hjelp av teknologi. Løsningene inkluderer optimalisering av kundeflyt inn, gjennom og ut av butikken (for eksempel automatisk inngangsadministrasjon), teknologiske løsninger som sikrer at folk holder avstand i områder med mye trafikk, opptegne og analysere heat mapping, opptellinger, demografisk informasjon og analyser av oppholdstid. Vi skal heller ikke glemme dagens innovative skiltløsninger, og det finnes for eksempel en rekke smarte konsepter med digitale skjermer og projektorer, samt elektronisk hyllemarkering som kan formidle budskap til besøkende i butikker.

Løsningene er designet for å skape en forbedret kundeopplevelse, skape fornuftig butikkdrift i pressede tider og sikre både kundenes og medarbeidernes sikkerhet.

Utdannelsessektoren:

Den globale pandemien har tvunget utdanningsinstitusjoner til å gjenoppfinne seg selv. Videoopptak og fjerndeling av forelesninger online er ikke lengere “nice to have” men derimot “need to have”. Det er den eneste muligheten institusjoner har til å fortsette undervisningen.

Her har det primært vært nødvendig for mange institusjoner å få bygget opp en rask, men samtidig brukervennlig og velfungerende videoproduksjonsløsning, så undervisere har kunnet fjernundervise fra et auditorium og projisere det til elevene hjemme i deres stuer. samtidig har andre skolemiljøer fortsatt med fysiske undervisning, og dermed blitt tvunget til å jobbe hardt med sosial distansering i klasserommene.

Løsningene til utdanningssektoren inkluderer projektorer som kan sende ut informasjon via nettet, samtidig med at de leverer en innsynsvinkel som sikrer at elevene som sitter i salen ser godt selv om de sitter spredt. Det handler om å gjøre det mulig for de studenter å få mest mulig ut av læringsopplevelsen – på tross av den verdensomspennende pandemien.

Logistikksektoren:

Logistikkoordinatorer jobber hardt for å sikre at forsyninger og varer når ut til butikker og kunder. Samtidig står de ovenfor store utfordringer i forbindelse med omstrukturering og nytenkning av prosessene sine. Nøkkelen er innovative, fleksible og digitaliserte forsyningskjeder.

Panasonic Business tilbyr løsninger for lagerhåndtering, transporthåndtering og kontrollprosesser som tar hensyn til den nye virkeligheten. Det gjelder eksempelvis “Visual Sort Assist” – en

kombinert løsning som kan støtte sortering ved å redusere behovet for menneskelig interaksjon og dermed skape mer sosial avstand, mens Panasonics serie av robuste, holdbare Toughbooks er rustet til å imøtekomme de nye utfordringene.

Det handler om å tenke nytt og bedre

Når det kommer til produktdesign og kapasitet, er IoT, big data, robotteknologi og AI viktige emner i disse nye tider. Eksempelvis har Panasonic Business introdusert sikkerhetskameraer som ved hjelp av AI og deep-learning automatisk registrerer inntrenging (mennesker, kjøretøy eller sykler), har automatisk pikselering av for eksempel ansikter (i overensstemmelse med GDPR), og mulighet for integrering med eksterne applikasjoner som er skreddersydd til de enkelte bedriftenes behov.

Bevegelsessporing, adgangsstyring, temperaturinspeksjon og ansiktsgjenkjennelse. Det er teknologier som opprinnelig var tiltenkt helt andre scenarioer enn en verdensomspennende pandemi, men som nå har fått nye bruksområder. For eksempel kan de hjelpe til med å gi bedrifter overblikk over hvordan de skal endre en butikks innredning for å minske trafikken, eller spotte folk uten masker på.

Det handler dog ikke kun om å levere relevante løsninger, men også om å takle virkeligheten i bedriftene. For eksempel ligger mye av det utstyret bedriftene kjøpte før COVID-19 og samler støv – spesielt i underholdningssektoren. Utstyr som tidligere ble brukt til å kommunisere, utdanne eller underholde et publikum, brukes ikke for øyeblikket.

Mange bedrifter står fortsatt ovenfor en vanskelig tid, så la oss prøve å fokusere på det positive i det negative. La oss bruke snublesteinene på veien til å bygge opp noe nytt og bedre, og dermed skape en sterkere fremtid for bedriftene.

 

Stefan Lindau, Nordisk country manager, Panasonic Toughbook