SAMARBEID: Ved å samarbeide, utveksle informasjon og erfaringer kan vi legge til rette for en digital region med førsteklasses tjenester til innbyggere og bedrifter, skriver Paul Chaffey. Illustrasjon: iStock

Norden + Baltikum = sant

HVA ANDRE MENER: Landene i Norden og Baltikum er ledende i Europa på digitalisering. Nå går vi sammen for å bli enda bedre, skriver Paul Chaffey.

Publisert Sist oppdatert

I 2017 har Norge formannskapet i Nordisk ministerråd. Regjeringen vil bruke formannskapet til å løfte frem områder der samarbeid gjør oss bedre og bidrar til å gi innbyggere og næringsliv handlingsrom og muligheter. Digitalisering er et slikt område.

Digitaliseringen skyter fart og gir oss store muligheter til å skape verdier, fjerne unødig administrasjon og forenkle hverdagen for innbyggere og næringsliv. Ifølge the Digital Economy and Society Index ligger Norden i tetsjiktet på digitalisering i Europa. Innbyggerne våre er digitale, næringslivet og det offentlige ligger langt fremme i å tilby tjenester på nett, og vi har mye til felles politisk og kulturelt. Dette vil vi utnytte.

Ministerkonferansen Digital North som fant sted i Oslo, samlet de nordiske og baltiske ministrene med ansvar for digitalisering for første gang. Der vedtok de en erklæring som danner grunnlag for et forpliktende samarbeid mellom de nordiske og baltiske landene.

Ambisjonene er store. Den nordisk-baltiske regionen skal være ledende på det digitale området, i Europa og globalt.

Samarbeidet skal bidra til bedre digitale tjenester på tvers av landegrensene og en enklere hverdag, enten du jobber, studerer eller er på ferie i nabolandene. Med samarbeid om 5G og et felles digitalt marked kan vi legge til rette for at startups og nye virksomheter får vekstmuligheter og nye markeder å utfolde seg i. Og vi vil fremme digitalisering i næringslivet for å styrke konkurranseevnen.

Konkrete prosjekter er allerede i gang. For eksempel har Brønnøysundregistrene og Difi gjort en pilot sammen med Sverige for å gjøre det enklere å opprette et firma på tvers av landegrensene.

Kartverket og Lantmäteriet i Sverige, jobber med utveksling av kartdata for blant annet å legge til rette for førerløse biler.

Det nordisk-baltiske samarbeidet vil gripe fatt i dataflyt på tvers av landegrensene.

Det nordisk-baltiske samarbeidet vil gripe fatt i dataflyt på tvers av landegrensene og legge til rette for at bedrifter og gründermiljøer kan utvikle innovative teknologiløsninger som gir muligheter for eksport. Og vi jobber også for at du skal kunne bruke personnummeret ditt og din bank-id på tvers av landegrensene til å søke opptak til skoler og universitetet eller bruke banktjenester.

Ved å samarbeide, utveksle informasjon og erfaringer, og til og med koble sammen våre nasjonale systemer for digitale offentlige tjenester, kan vi legge til rette for en digital region med førsteklasses tjenester til innbyggere og bedrifter. Samtidig reduserer dette bedriftenes kostnader og legger til rette for et enda mer konkurransedyktig næringsliv i vår region.

Paul Chaffey, statssekretær i KMD.