BALANSEGANG: Andy Stevens i Vmware mener bedrifter må finne riktig balanse mellom innovasjon og fleksibilitet på arbeidsplassen. (Foto: Vmware)
BALANSEGANG: Andy Stevens i Vmware mener bedrifter må finne riktig balanse mellom innovasjon og fleksibilitet på arbeidsplassen. (Foto: Vmware)

Ansatte mener innovasjonen skjer på kontoret - vil fremdeles bli hjemme

Arbeidstakere opplever at bedriften er mer innovativ når de ansatte er på kontoret, men foretrekker likevel å jobbe hjemmefra.

Publisert Sist oppdatert

Dette kommer frem i undersøkelsen The Distributed Work Dilemma: When Innovation and Job Satisfaction Compete, som er utført av Vanson Bourne på vegne av Vmware.

Nesten tre fjerdedeler (72 prosent) av respondentene her i Norge og i Sverige, mener at organisasjonen deres er mer innovativ når de ansatte jobber fra kontoret, mens 79 prosent av respondentene oppgir at de føler seg mer fornøyde hvis de kan jobbe fra hvor de selv vil. Hvor de ansatte føler seg mest innovative, er altså ikke der de foretrekker å jobbe.

Tidligere studier har vist at hybrid-tilværelsen også kan påvirke sikkerhet.

Økende økonomisk usikkerhet

Med økende økonomisk usikkerhet kan det være fristende for bedriftsledere å be de ansatte komme tilbake på kontoret, i håp om at det kan fremme innovasjon og aktivitet. Skal man tro rapporten har de ingen garanti for at det vil bli resultatet.

– Dagens situasjon tvinger bedrifter til å fokusere på innovasjon og produktivitet, men dette må ikke gå på bekostning av fremgangen vi har hatt når det kommer til fleksible arbeidsplasser, sier Andy Stevens, Norgessjef i Vmware i en pressemelding.

I en undersøkelse utført av Respons Analyse på vegne av arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne tidligere i høst, kommer det frem at antallet arbeidstakere som tilbringer deler av uken på hjemmekontor, nesten har doblet seg sammenlignet med før pandemien, (fra 23 til 42 prosent).

I løpet av de neste 12 månedene planlegger nesten tre fjerdedeler (71 prosent) av norske og svenske organisasjoner å investere betydelig mer i sin digitale kultur.

Skaper glede

Forskning viser at hybride arbeidsplasser skaper gladere, mer engasjerte arbeidsteam, noe som kan føre til en naturlig økning i innovasjon og økt effektivitet.

Ansatte føler generelt at de kan prestere bedre når de får tilbud om å jobbe på en hybrid arbeidsplass med egnede verktøy. Likevel tror mange bedriftsledere at innovasjon trives på kontoret.

– Vår forskning oppfordrer bedrifter til å implementere utprøvde metoder for å måle resultater og sikre at oppfatninger ikke overstyrer virkeligheten, slik at det riktige grunnlaget eksisterer for enhver beslutning. Organisasjoner med hybride arbeidsplasser er i dag mye bedre på dette enn andre, fortsetter Stevens.

Høy fart på digitalisering

Under koronapandemien opplevde mange norske bedrifter at digitaliseringsprosessen skøyt fart.

En undersøkelse utført av SSB viser at 4 av 5 statlige virksomheter, kommuner og fylkeskommuner økte digitaliseringstakten. Mellom 90 og 100 prosent økte bruken av fjernarbeidsplassløsninger og over 70 prosent økte satsingen med å utvikle digitale tjenester.

I løpet av de neste 12 månedene planlegger nesten tre fjerdedeler (71 prosent) av norske og svenske organisasjoner å investere betydelig mer i sin digitale kultur, hvorav en tredjedel (35 prosent) prioriterer investeringer for å fremme innovasjon og kreativitet.

Det er et stort forretningsbehov for å finne verktøy og måter å jobbe på som lar bedrifter gjøre mer, for mindre. Automatisering og digitale verktøy er en løsning på dette og blant norske og svenske bedrifter har en tredjedel (33 prosent) økt sine investeringer for å utvikle medarbeideropplevelser og forbedre produktiviteten.

I tillegg ser 46 prosent på automatiserte løsninger for å akselerere innovasjon og 44 prosent streber etter å utvikle raskere og billigere måter å jobbe på. De største investeringene er knyttet til bedrifter med hybride arbeidsplasser, noe som tilsier at innovasjon og effektivitet må prioriteres, men ikke på bekostning av å tilby fleksible arbeidsplasser.

Flere funn fra The Distributed Work Dilemma: When Innovation and Job Satisfaction Compete

  • Maktskifte mellom arbeidsgivere og arbeidstakere: En kommende lavkonjunktur og omfattende kompetansemangel har gitt ansatte mye makt den siste tiden. Men den økonomiske situasjonen kompliserer situasjonen og har begynt å forstyrre denne maktbalansen.
  • Store kunnskapshull og økt personalomsetning: Til tross for at flere ansatte trives bedre i jobben nå enn de siste årene, har alle bransjer store utfordringer med kompetansemangel. Og personalomsetningen innen cybersikkerhet er spesielt høy.
  • Automatisering letter den hybride arbeidsplassen: Investeringer i teknologi og automasjon er avgjørende for å redusere utbrenthet og lette samarbeidet som kreves for å opprettholde innovasjon.