VERKTØY FOR VEKST: Ikt-Norge er opptatt av at opsjonsordningen først og fremst er et verktøy for selskaper i vekst. En løsning kan være EMI, skriver Heidi Austlid. Illustrasjon: iStock

En ordning for reell vekst

KRONIKK: Ikt-Norge jobber aktivt for å endre opsjonsreglene for oppstart- og vekstselskaper slik at flere lykkes og at vekstmulighetene er reelle, skriver kronikkforfatter.

Publisert Sist oppdatert

Den største utfordringen for vekstselskaper i Norge er å gå fra liten til stor. Det er i fasen mellom 50-300 ansatte som er aller mest kritisk og som er den fasen hvor man skal kommersialisere selskapet. Det er da det er krevende både i forhold til kapitaltilgang og vekstambisjoner.

Gode opsjonsprogrammer utfordrer også investorene. Ikt-Norge er opptatt av at opsjonsordningen først og fremst er et verktøy for selskaper i vekst, og da må vi unngå kunstige tak på hvor høyt antall ansatte selskapet kan ha.

Som organisasjon for oppstart- og vekstselskaper i digitale næringer har dette vært en merkesak for oss i over ti år. Vi har brukt enhver anledning til å minne politikerne om at hammeren ikke er i verktøykassa for gründere og vekstselskaper. Hammeren er bedre opsjonsregler.

Ikt-Norge har foreslått en løsning til opsjonsregler som gir selskaper med inntil 250 ansatte muligheten til å tildele opsjoner basert på kapitalbeskatning ved realisering, og vi har derfor bedt politikerne vurdere den britiske modellen for opsjonsregler.

Etter og ha jobbet med ulike løsninger for Norge har Ikt-Norge sammen med sine grunderbedrifter landet på at den britiske modellen vil ivareta både oppstart- og vekstselskapene, og ikke minst skattemyndighetenes behov for å unngå uthuling av skattesystemet.

Gode opsjonsprogrammer utfordrer også investorene.

Storbritannia innførte i 2012/2013, EMI (Enterprise Managment Incentives) Options. Problemstillingen, som beskrevet ovenfor, er nødvendigvis lik i mange land. I Storbritannia har de innført en rekke skattemessige tiltak for å nøytralisere de store forskjellene. EMI Options er et av de mest populære tiltakene. Selv om navnet inneholder «Management» er det ikke noen begrensning og kan brukes til alle ansatte.

Slik påvirker EMI:

 • gevinst på opsjoner beskattes som kapitalinntekt og ikke lønnsinntekt gitt at investeringen/opsjonen gjøres til markedsverdi
 • gjelder kun uavhengige selskaper med mindre enn 250 ansatte
 • gjelder kun selskaper med balansesum under 300 mill
 • opsjonsprogrammet må godkjennes av offentlig instans og gis en tidsfrist for tildeling
 • markedsverdien settes i søknadsprosessen basert på faktiske forhold
 • maks 30 millioner kroner per selskap (markedsverdien av tildelte eierandeler til ansatte)
 • maks to millioner per ansatt
 • permanent adresse i Norge
 • kun ansatte i selskapet, ikke styret etc.
 • opsjonsprogrammet må godkjennes av offentlig instans og gis en tidsfrist for tildeling
 • det søkes om godkjenning hos skattemyndighetene
 • etter godkjenning har selskapet 90 dager til å fullføre opsjonsprogrammet
 • en rekke bransjer som driver forvaltning er unntatt ordningen.

Dette er en velprøvd og farbar ordning som politikerne bør imøtekomme for å sikre reelle vekstmuligheter.

Heidi Austlid er administrerende direktør i Ikt-Norge.