INFORMATIKK: Over ti tusen søkere har informasjonsteknologi på søknaden i år, 3.709 har it-studie som førstevalg. Bra, men fortsatt for få studieplasser, mener IKT-Norge. (Illustrasjonsfoto: Pixabay.com)

- Politikerne må våkne

Tall fra samordna opptak viser svak økning i antall søkere på informatikkfag. Men antall studieplasser dekker ikke behovet, mener IKT-Norge.

Mens det i fjor var 3.499 søkere med informasjonsteknologi som førstevalg har antallet økt til 3.709 i 2016. Det er en økning på seks prosent. Totalt har 10.264 personer søkt om opptak til de 1.692 planlagte studieplassene i 39 studieløp, ifølge Kunnskapsdepartementet.

- Vi trenger et betydelig antall teknologi- og realfagskandidater for å lykkes med den omstillingen og verdiskapningen samfunnet trenger fremover, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en kommentar fra Regjeringen.

Antall søkere uavhengig av utdanningsområde er 132.021 i år, mot 127.929 i fjor, en økning på tre prosent. Det synes kunnskapsministeren er bra.

- Vi er inne i en tøff omstillingsperiode for norsk økonomi, og det er derfor bra at så mange søker seg til høyere utdanning, mener Røe Isaksen.

- Politikerne må våkne

IKT-Norge er begeistret for å se økning i antall søkere til it-studier. Samtidig mener orgaisasjonen at utdanningsmulighetene ikke er gode nok til å fylle det enorme behovet for kvalifisert arbeidskraft innen informasjonsteknologi og informatikk. Det er rett og slett for få studieplasser, og det vil ikke bli vanskelig for de som begynner studiene nå å få jobb da de skal ut på arbeidsmarkedet om noen år, påpeker administrerende direktør i IKT-Norge, Heidi Austlid.

- Behovet vil øke i takt med digitalisering av alle andre næringer og i offentlig sektor. Kun èn av fire nødvendige it-stillinger vil være besatt i 2030 om ikke flere it-utdannes, sier Austlid.

At bare ti prosent av total søkermasse kommer inn på studiene, bør derfor få utdanningsinstitusjoner og politikerene til å våkne. For å kunne være en konkurransedyktig nasjon innen it. Ale næringer fra industri til offentlig sektor må omstilles og digitaliseres for å lykkes, og med det skapes et enormt behov for kunnskapsrik arbeidskraft.

- Samtidig skal vi skape ny vekst gjennom tech-bedrifter og underskuddet på kandidater vil slå hardt om vi ikke øker rekrutteringsgrunnlaget, sier Austlid.

- Dette er et varsko til politikere og institusjoner. Vi trenger flere studieplasser allerede kommende studieår, presiserer hun.

Vi trenger flere it-kvinner

Kvinneprosenten av søkere som har it-studie som førstevalg er på hele 19,8 prosent, og 736 av de 3.709 søkerne er kvinner. I 2015 var kvinneandelen med informatikk som førstevalg på 17,4 prosent. Totalt har 2.664 kvinner oppført informatikk på søkelisten.

- Det er gledelige nyheter at andelen jenter som søker seg til informatikk har økt, sier Anne Catherine Gretland, leder i it-bransjens største kvinnenettverk i Norge, Oda-Nettverk.

Hun tror vi ser resultater av økt fokus på kvinner og informasjonsteknologi de siste årene.

- Vi tror også at større synlighet av jenter og kvinner som jobber med teknologi har gitt, og gir, resultater på sikt, fortsetter hun.

Men vi trenger flere. Det er Austlid også enig i. Jentene ser at det er behov for kvinner i it-bransjen.

- Samtidig er dette et viktig signal på at mange jenter forstår betydningen av høyere teknologikompetanse i alle andre næringer også, sier Austlid.

IKT-Norge gir honnør til Oda-Nettverk og andre nettverk som Tenk og Girlgeek for arbeidet med å sette it-kvinner på dagsordenen. De viser også at informasjonsteknologi langt i fra er noe rent "manne-felt", at man trenger både kvinner og menn i bransjen og at bransje-jentene synliggjøres.

- Vi må slutte å snakke om koding og informasjonsteknologi som en gutte-greie. Det kan være litt utradisjonelt for jenter å velge it nå, men det blir mer og mer vanlig. Om fem-seks år er andelen kanskje den samme både for kvinner og menn, sier Gretland.

- I mellomtiden handler det om å fortsette å legge til rette for at jenter lærer seg koding på lik linje med gutter, og at vi synliggjør de kvinnene og jentene som allerede er i it-bransjen, avslutter hun.