VEILEDER: Nasjonal Sikkerhetsmyndighet har kommet med en ny veileder for adgangskontroll.
Foto: Pixabay
VEILEDER: Nasjonal Sikkerhetsmyndighet har kommet med en ny veileder for adgangskontroll. Foto: Pixabay

NSM publiserer ny veileder for adgangsklarering

Skal bidra til å beskytte grunnleggende nasjonale funksjoner.

Publisert Sist oppdatert

I en pressemelding skriver Nasjonal Sikkerhetsmyndighet: «Adgangsklarering er en ny type klarering som benyttes som sikkerhetstiltak dersom fysisk eller logisk tilgang til hele eller deler av et objekt eller en infrastruktur gjør det mulig å skade grunnleggende nasjonale funksjoner. Slik skade kan skje ved at objektet eller infrastrukturens funksjonalitet reduseres, eller ved at den utsettes for skadeverk, ødeleggelse eller rettsstridig overtakelse».

Personkontroll

Adgangsklarering utgjør en noe mindre omfattende kontroll av personer enn det er i en sikkerhetsklarering, og vurderingene gjøres på en litt annen måte.

Det er departementene som fatter vedtak når en virksomhet ber om å innføre adgangsklarering. Denne veilederen skal vise hvilke vurderinger som de bør legge til grunn for å vurdere søknader. Du finner den nye veilederen her.