INNOVASJON PÅ NYE PLATTFORMER: Integrasjon er utgangspunktet for innovasjon i digitaliseringsprosjekter. (Illustrasjonsfoto: Michal Jarmoluk/Pixabay)
INNOVASJON PÅ NYE PLATTFORMER: Integrasjon er utgangspunktet for innovasjon i digitaliseringsprosjekter. (Illustrasjonsfoto: Michal Jarmoluk/Pixabay)

Integrasjon bygger innovasjon

KRONIKK: Tre fellesnevnere kjennetegner virksomheter som har kommet lengst i sin digitale endringsreise.

Publisert Sist oppdatert

Analytikerne i IDC og Gartner er enig om hva som er viktigst for virksomheters digitale utvikling: En lagdelt arkitektur for utvikling i ulike hastigheter, og en digital plattform som muliggjør utnyttelse av nye teknologier.

Plattformer blir fundamentet for å modernisere virksomheten. For mange betyr dette å løfte teknologisk arv over på smarte tjenesteplattformer. IDC sier at allerede neste år vil 75 prosent av IT-investeringer gå til nye typer tjenester og tredjeparts-plattformteknologier. Veksten, som er dobbelt så stor som i IT-markedet for øvrig, er en synlig pekepinn på hvor raskt bedrifter føler de må lykkes med digital endring. 

Dette krever i korte trekk at dagens IT-eksperter må endre seg før de andre, og være virksomhetens fremste pådriver for strategisk endring. Den viktigste kompetansen er evnen til å binde sammen systemer og prosesser på den smarteste måten. Gartner fremhever at integrasjonsarbeid står for halve kosten til det å bygge digitale plattformer de neste to årene, og det er også en forutsetning for å kunne levere på krav om rask digital utvikling.

Gapet mellom teknologi og forretning

Ofte er det merkbare gap mellom hva forretningen ønsker å tilby, med hva virksomhetens infrastruktur evner å levere på. Derfor er plattformer så viktig, fordi de bygger bruer mellom virkelighet og mulighet. Derfor ser vi også at de som lykkes peker på noen tydelige fellesnevnere:

  • De har valgt den samme typen arkitektur
  • De bruker de samme skyteknologiene
  • De utvikler på de samme premissene (bimodal + lagdelt arkitektur)

Dessuten har de fått på plass ny kompetanse, der særlig teknologisk forretningskompetanse er viktig. Roller fra en tradisjonell driftsverden erstattes med ferdigheter som behøves for å forstå kundenes behov før de oppstår, og utvikle tjenester der brukeropplevelse er i høysetet.

Bærebjelker

Plattformer står, ifølge IDC, på fire bærebjelker: Mobilitet, analyse, samhandling og nettskyen. Fundamentet gir virksomheter forutsetningen til å lykkes med nyskapende teknologi som tingenes internett, AR/VR, kognitive systemer som kunstig intelligens, neste generasjons sikkerhet, robotisering og 3D-printing. Alt dette må henge sammen på en smart måte, og Gartner sier at svaret ligger i en hybrid integrasjonsplattform.

Dette blir som navet for alle funksjoner som limer sammen de mange nye initiativene på tvers av forretningen.  Denne integrasjonsfabrikken vil på sikt komme med smarte funksjoner som sikrer selvbetjent integrasjon der avdelinger, datterselskap, utviklere, og på sikt også vanlige brukere kan gjennomføre nødvendige sammenkoblinger ved behov – enten i form av en plattform som en tjeneste, eller en egen motor for API-administrasjon.