GRØNN IT: Hele 3,5 prosent av verdens data er lagret i Irland. Illustrasjon: iStock
GRØNN IT: Hele 3,5 prosent av verdens data er lagret i Irland. Illustrasjon: iStock

Storlagringslandet

DUBLIN: Irland har lykkes med å få til store investeringer i regi av utenlandske it-giganter. Det skyldes mer enn gode skatteordninger.

(DUBLIN) Det er store likheter mellom Irland og de nordiske landene. Ikke bare den historiske arven, men også folketall og utfordringer med å bygge digital infrastruktur i et land med en miks av få store byer og store landdistrikter med krevende geografi.

Det Irland har lykkes med i sterk grad er å få internasjonale it-selskaper til å etablere virksomhet. Så vellykket at 3,5 prosent av verdens data er lagret på den grønne øya.

- Vi har ikke store naturressurser som olje, eller stor handels- eller fiskeflåte. Men vi har et flott land og dyktige folk, og vi er ganske gode til å få til samarbeid med de fleste, sa Garry Connolly, direktør i samarbeidsorganisasjonen Host in Ireland.

Mer enn skattefordeler

Connolly viste til at det er mer enn gode skatteordninger som har gjort det mulig.

- Dersom gode skatteordninger bestemte hvor datasentre skulle ligge, hadde alle datasentre i verden vært plassert i Sveits, påpekt han.

Han listet opp de fem "p-ene" Host in Ireland mener er forutsetningen for at Irland å få til denne rollen: People, Pipe, Policy, Pedigree, Power. Folk som har kompetanse til å bygge og drifte, superbredbånd i transatlantiske kabler og kabler videre til Europa, satsingsvillige myndigheter, gode næringslivsbetingelser og stabil tilgang til elektrisk kraft.

- Vi har også en global befolkning med nærmere 70 millioner som identifiserer seg som irsk-ættet. Det hjelper, poengterte Connolly.

Han la til at den store utfordringen Norge har i sitt ønske om å bli en stor base for datasenter, er den ensidige orienteringen mot billig, miljøvennlig elektrisk kraft. Hvis det ikke legges til gode bredbånd og andre tjenester blir løsningene oppfattet som for smale.

Vi har et flott land og dyktige folk.

Irland var i et par hundre år storeksportør av folk som emigrerte til andre land på jakt etter muligheter. Disse dro i store skarer spesielt til USA og identiteten som irer er beholdt. Noe som blant annet vises i at feiringen av St. Patrick's Day startet i USA, og feiringen i New York er større enn noe av markering i hjemlandet.

Bygger på nasjonalt nett

Til å bygge hele landet over på en digital plattform har Irland satset på sitt nasjonale kraftnett. Deres strøm leveres fra et selskap, EBS, som siden 1940-årene har betydd at strømforsyningen kommer inn i alle irske hjem. I et samarbeid med Vodaphone skal dette nettet utvides med fiber som i flere faser skal gi fiberbredbånd.

- Vi kommer til å bygge dette nettet til 50 store og små byer og ut til 500.000 husstander i første fase. Det gir tilgang til gigabit nettilkopling for en fjerdedel av befolkningen, fortalte Sean Atkinson, administrerende direktør i Siro, som er navnet på joint-venture-selskapet EBS har med Vodaphone.

Tidligere har DSL-samband vært normalen i landet, men kapasiteten anses for å være for liten til å løse de digitale utfordringene i landet.