ILLUSTRASJON: Julie McMurry/Pixabay

Helse-Norge: Outsourcing av IKT kommer pasienten til gode

KRONIKK: Norske skattebetalere ønsker en sikker og god sykehusbehandling, og derfor må ikke debatten om å sette ut it-infrastruktur bli styrt av argumenter knyttet til bevaring av norske arbeidsplasser, skriver kronikkforfatterne.

Publisert Sist oppdatert

Helse Sør-Øst vurderer i disse dager å sette ut it-infrastrukturen som sørger for at pasientdata er tilgjengelig når legen trenger det. Hensikten er, ifølge styret i Helse Sør-Øst, å oppnå bedre økonomisk bærekraft og modernisere IKT i helseforetakene.

Problemet med å sette ut IKT fra norsk helsevesen er ikke færre arbeidsplasser innenfor IKT-området, slik LO It hevder. For Helse Sør-Øst er utfordringen hvordan virksomheten kan møte nye krav til effektiv og bedre pasientbehandling. Det er i dag tvilsom ressursutnyttelse å holde seg med store og kostnadsdrivende IKT-avdelinger, når tilsvarende tjenester kan skaffes rimeligere eksternt.

Digitalisering er i dag den største driveren for modernisering av helsesektoren. Ny teknologi skaper mulighetsrom for mer brukervennlige tjenester og frigjør ressurser til pasientbehandling. Dersom modernisering av IKT kan bidra til økt pasientsikkerhet, blir argumentet til LO It om faren for tap av arbeidsplasser, absurd. Det er forståelig at en fagorganisasjon ivaretar interessene til sine medlemmer, men i denne sammenhengen kan de samme medlemmene også rammes av arbeidsplassargumentet.

Utviklingen innenfor IKT er enorm. Vi forstår i dag neppe fullt ut hvordan digitalisering vil endre fremtidens samfunns- og arbeidsliv. I dette utviklingsracet må helsevesenet være i front, og dette vil garantert endre arbeidsoppgaver og organisering av IKT-funksjoner i helsesektoren. Det vi vet er at teknologien er grenseløs, og at flere IKT-tjenester i like stor grad kan leveres av eksterne tilbydere med spisskompetanse innenfor området, og det til en rimeligere penge.

Erfaringer med å sette ut ulike deler av kritiske teknologifunksjoner fra andre sektorer viser tydelig at det kan bli mer effektive løsninger, penger kan spares, innovasjonstakt kan økes, brukere kan bli mer fornøyde og sikkerhet kan samtidig ivaretas. Drift og forvaltning av it-infrastruktur er et godt eksempel på en tjeneste som med fordel kan anskaffes eksternt. Penger spart på tjenester ingen pasienter merker fraværet av, skaper økte ressurser til nødvendig forskning og flere varme hender i sykehussektoren. Det handler om å ha et strategisk forhold til hva man skal være god på. Kjernevirksomheten til helse-Norge kan neppe være å være Nordens største eier av it-utstyr, slik tilfellet er i dag.

Kvalitet og sikkerhet på IKT-tjenester er ikke lenger et spørsmål om geografi. Den globale utviklingen skaper press på helsevesenets evne til fornyelse. Samtidig må den enkelte virksomhet hente ut gevinster av investeringene i form av bedre og mer effektiv pasientbehandling. Prosessene, teknologien og organisering må avstemmes og ikke legges inntil hverandre slik at driftskostnader øker i takt med investeringene. Diagnoseroboten Watson, Hololens og skytjenester er eksempler på teknologier som nå skaper nye vilkår for bedre pasientbehandling og mer effektiv drift.

Norske skattebetalere ønsker en sikker og god sykehusbehandling. Debatten om å sette ut it-infrastruktur må derfor ikke bli anført av argumenter knyttet til bevaring av norske arbeidsplasser. Vi går inn i en tid der vi ser at også kritiske samfunnsfunksjoner kan ivaretas gjennom samarbeid mellom helseforetak og eksterne leverandører. De sitter med spisskompetanse på områder helseforetaket ikke bør bruke ressurser på. Slike samarbeid vil føre til at nye modeller for samhandling innenfor teknologiområdet tvinger seg frem, til glede for pasientene og helse-Norge.

Svein-Tore Kristiansen er direktør for forretningsutvikling i Sopra Steria. Gunnar Mørne er direktør for helsesektoren i Sopra Steria.