NETTBRETT BAK RATTET: Kjedehuset leverer nettbrett, MDM og support til Nettbuss sitt nettbrett-prosjekt. Administrerende direktør Marit Ursin i Kjedehuset er glad for rammeavtalen. (Pressefoto)

Nettbrett i Nettbuss

Kjedehuset leverer opplæring, maskin- og programvare under ny rammeavtale med NSB-konsernets busselskap.

Nettbuss vil forenkle hverdagen for sjåførene sine, og har satt i gang et pilotprosjekt der nettbrettet skal erstatte "sjåførbagen". Totalt har Nettbuss 3.500 busser, og mange skal nå utstyres med brett. Sjåførene, som er nødt til å ha med seg sjåførhåndbok, skjema for hittegods, skader og feil, skal nå kunne bruke nettbrett isteden.

Egne applikasjoner bistår videre med å holde oversikt over eventuelle mangler, skader og feil i flåten, samt at sjåføren kan sjekke applikasjonen for å se hvilken buss som skal ut og samtidig stemple inn.

300 på vei ut med bussen

Til dags dato er 80 busser utstyrt med brett, og ytterliggere 140 får sine brett de neste par ukene. Det er Kjedehuset som leverer utstyret, inkludert MDM (Mobile Device Management), opplæring og brukerstøtte under en ny rammeavtale. Avtalen forvaltes av Kjedehus-selskapet Nordialog Oslo, som også står for levering av ferdig konfigurerte enheter.

Kjedeuset ble valgt etter et prøveprosjekt med 200 busser.

- Prosjektet er et flott eksempel på hvordan mobilitetsløsninger kan gi enklere hverdag og konkurransefortrinn, sier Marit Ursin, administrerende direktør i Kjedehuset i en melding.

Også sjåførene skal være godt fornøyde med å bytte ut papirbunken med et nettbrett.

- Sjåførene gir gode tilbakemeldinger på at hverdagen er forenklet, og vi ser definitivt potensielle drifts- og miljøgevinster ved å skalere opp. Ambisjonen er en større utrulling, men vi har valgt en grundig og skrittvis tilnærming, sier Kai Kristoffersen i Nettbuss Travel.