SPRÅK-SPILL: I høst skal 1400 førsteklassinger i Oslo spille spill på skolen i ti minutter hver dag i fem uker. (Foto: Taylor Wilcox/ Unsplash)
SPRÅK-SPILL: I høst skal 1400 førsteklassinger i Oslo spille spill på skolen i ti minutter hver dag i fem uker. (Foto: Taylor Wilcox/ Unsplash)

Teknisk museum tilbyr kode-substitutt

Kompetansen på koding er lav i skolen. Teknisk museum tilbyr pedagogiske opplegg for koding, som går rett inn i læreplanen.

Publisert Sist oppdatert

Da skolen startet igjen i august, var kanskje lærerene like spente som elevene. I den nye læreplanen har nemlig digital kompetanse fått en mye større plass enn tidligere. Noe som selvfølgelig kan by på utfordringer:

Ifølge Aftenposten er det nesten ingen av lærere som kan faget de nå må lære bort. Det ønsker Teknisk museum å gjøre noe med. I alle fall for elever og lærere i Oslo og Nittedal.

Tilbud til enkelte elever og lærere

Ettersom kompetansen på koding skal være lav i skolen, ønsker Teknisk museum nå å tilby pedagogiske opplegg for koding.

Museumet har to tilbud å komme med.

Mens elever og lærere på 6. trinn vil få undervisning i programmering og algoritmisk tenkning, skal elever og lærere på 10. trinn få undervisning som gir kunnskap  om teknologi, algoritmisk tenkemåte og programmering.

I skoleåret 2020/2021 skal om lag 7000 elever i Oslo og Nittedal få tilbudet, skriver Teknisk museum i meldingen.