SPARER PÅ ELEKTRONISK FAKTURA: Vegfinans effektiviserer og sparer penger med elektronisk faktura, sier administrerende direktør Nils Christian Helgesen i Vegfinans. (Illustrasjonsfoto)

Opuscapita leverer fakturatjenester til Vegfinans

Totalleveransen inkluderer efaktura, papirfaktura og diverse massedistribusjon til eiere av kjøretøy.

Bompengeselskapet Vegfinans på Østlandet har valgt Opuscapita som sin nye totalleverandør for faktura og distribusjon.

Blant tjenestene som leveres er distribusjon av efaktura, utsendelse av papirfaktura og distribusjon av diverse brev og informasjonsskriv.

Avtalen har oppstart 1. april 2015 og har en varighet på to år med opsjon på ytterligere to år. Verdien er ikke oppgitt.

Vegfinans sendte ut omlag 2,1 millioner fakturaer i fjor, og knappe 14 prosent var digitale. Selskapet ønsker naturlig nok at mest mulig av fakturautsendelse skjer elektronisk.

- I fremtiden vil flere fakturaer bli distribuert gjennom digitale flater og mindre som papirfaktura. Vi har kontinuerlig fokus på effektivisering og kostnadsbesparelse i vår fakturadistribusjon og denne avtalen er et ytterligere ledd i denne prosessen, sier administrerende direktør Nils Christian Helgesen i Vegfinans i en melding.