TYSK PLATFORM: Den tyske smarthusplattformen Qivicon nå er under tilpasning til norske forhold. (Foto: Skjermdump Qivicon)

Smarthus-avtale mellom Nettalliansen og Deutsche Telekom

Energiselskapene i Nettalliansen skal tilby Deutsche Telekoms smarthusplattform eksklusivt i det norske markedet.

Publisert Sist oppdatert

Deutsche Telekom har inngått en eksklusiv avtale med Nettalliansen om levering av Europas ledende smarthusplattform til det norske markedet, ifølge pressemelding. Nettalliansens 47 eierselskaper over hele Norge får tilgang til smarthusplattformen.

Nettalliansen skal bidra med kunnskap og behov for å løfte plattformen inn som del av den pågående europeiske digitaliseringen av strømnettet. De skriver at valget av Deutsche Telekom ble gjort på basis av erfaringene etter et to års forprosjekt på smarthusteknologi i regi av Nettalliansen og en rekke av energiselskapene i deres eierportefølje. Disse representerer totalt over 268.000 norske hjem.

Ny strømmåling

Satsingen ses i sammenheng med behovet for smarthusteknologi som vil komme i kjølvannet av at alle husstander innen 1. januar 2019 får installert ny, automatisk strømmåler. Strømmåleren registrerer strømforbruk på timesbasis, som blant annet legger til rette for at forbruker selv enkelt kan styre eget energiforbruk gjennom bruk av Smarthustjenester. Deutche Telekoms tekniske plattform skal være åpen for å integrere ordinær forbrukerelektronikk i en helhetlig brukeropplevelse.

– Gjennom dette partnerskapet får våre eierselskaper tilgang til den beste smarthusløsningen i det europeiske markedet. Arbeidet pågår nå for fullt for å tilpasse plattformen til norske forhold og utvikle løsninger som gir våre sluttkunder en unik mulighet til å spare strøm, sier Torgeir Brovold, som er administrerende direktør i Nettalliansen.

– Dette gjør at vi nå kan satse markedsmessig uten å ta en stor teknologisk risiko. Gjennom dette skal vi klare å tilby energiselskapene en svært moden, moderne og fremtidsrettet smarthusløsning som både dekker nasjonal energistyring og tilrettelegger for effektive velferdsløsninger, sier forretningsutvikler Espen Hansen.

– Vi er meget fornøyde med at Nettalliansen valgte Deutsche Telekom som preferert partner for Smarthus. Samarbeidet med Telcos og Utilities er en del av vår strategi for å ekspandere vår smarthusportefølje i Europa, sier visepresident Thomas Rockmann i Connected Home, Deutsche Telekom.