STRATEGISK KONTRAKT: Direktør Frode Forfang (t.h.) i UDI velger Sopra Steria som strategisk tjenesteintegrator og digital transformasjonspartner. (Foto: Sopra Steria)
STRATEGISK KONTRAKT: Direktør Frode Forfang (t.h.) i UDI velger Sopra Steria som strategisk tjenesteintegrator og digital transformasjonspartner. (Foto: Sopra Steria)

UDI inngår strategisk partneravtale med Sopra Steria

Utlendingsdirektoratet (UDI) har valgt Sopra Steria som sin strategiske ikt-tjenesteintegrator og digitale transformasjonspartner for de neste 4 til 7 årene.

Publisert Sist oppdatert

– I en verden med raske endringer og stadig nye tjenestetilbud har det vært viktig for oss å inngå avtale med en leverandør som i tillegg til den tradisjonelle driftsleverandørrollen har erfaring med å integrere tjenester fra ulike leverandører og som kan være vår digitale rådgivningspartner fremover, sier direktør Frode Forfang i UDI, i en pressemelding fra Sopra Steria.

– Denne avtalen skal sikre at UDI gjennom standardiserte driftstjenester opprettholder stabil drift, samtidig som høye krav til sikkerhet og fleksibilitet innfris, sier Forfang.

Sammen med administrerende direktør i Sopra Steria, Kjell Rusti, signerte han i forrige måned en strategisk partneravtale med helhetlig it-driftsansvar.

Flere løsninger

De nærmeste årene står UDI overfor en situasjon hvor eksisterende programportefølje skal erstattes med nye og mer effektive løsninger. Samtidig skal det tilstrebes mer bruk av standardplattformer og -driftsløsninger, basert på tjenester levert fra både privat og offentlig sky.

Sopra Steria skal blant annet ivareta integrasjonen mellom ulike datasentertjenester, skytjenester og utføre ende-til-ende overvåking. Ved hendelser skal konsulentselskapet dessuten være kontaktpunkt for samarbeidende etater i utlendingsforvaltningen, som politi, UD, UDI, UNE, IMDi og kommunene.

– Vi vil være en pådriver for å ta i bruk nye muligheter, teknologi og standardisering som bidrar til kostnadskutt og effektivitet, men som samtidig understøtter krav til stabil drift, sikkerhet og fleksibilitet, sier Kjell Rusti.

I dag er det ikke mulig, eller ønskelig, at alle ikt-tjenester kommer fra kun én leverandør. Derfor er UDI avhengig av å sikre god styring, slik at tjenestene blir levert sømløst til sluttbru­kerne uansett hvem som produserer dem.

– Samtidig har vi et stort ansvar for å sikre personopplysningsdata i henhold til norsk lovgivning. Blant annet er det et krav at slike data lagres innenfor Norges grenser. Denne avtalen har gode mekanismer for å ivareta datasikkerhet uavhengig av om tjenestene leveres fra privat eller offentlig sky, sier Forfang i meldingen.

Skytjenestene leveres i en hybrid leveransemodell gjennom Sopra Steria-konseptene RightCloud og SolidCloud. RightCloud omfatter Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud og IBM Cloud mens SolidCloud er Sopra Sterias private skytjenestetilnærming.