NYHETER:

Mistral AI. Teamet av utviklere. Foto: Mistral.
INTELLIGENS: Teamet bak Mistrals utvikling av store store språkmodeller for kunstig intelligens, (Foto: Mistral).

Mistral AI lanserer kraftig åpen kildekode-modell

Mixtral 8x22B skal kunne konkurrere med de nyeste versjonene av ChatGPT, Lama og Gemini.

Det franske teknologiselskapet Mistral AI har lansert Mixtral 8x22B, en ny åpen kildekode AI-språkmodell. Mistral inngikk nylig et storstilt partnerskap med Microsoft, som også kjøpte en eierandel i Mistral.

Mixtral 8x22B tilbyr i overkant av 176 milliarder parametere, noe som gjør den betydelig kraftigere enn forgjengeren, Mixtral 8x7B.

Det er Computer Sweden som skriver dette, og viser videre til Silicon Angle.

Ifølge Silicon Angle kan Mixtral 8x22B bli en seriøs konkurrent til GPT, Llama og Gemini, altså språkmodellene fra Open AI, Meta og Google.

Det Paris-baserte Mistral ble startet av AI-forskere fra Google og Meta, med formål å bygge modeller for kunstig intelligens i åpen kildekode fritt for alle å bruke.

Lisensen som brukes for Mixtral 8x22B er Apache 2.0, som i utgangspunktet betyr at du står fritt til å laste ned språkmodellen og bruke den til dine formål.